BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dworak Janusz (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Praktyczne aspekty kształcenia przedsiębiorczości w szkole wyższej
Practical Aspects of Entrepreneurship Education in Higher Education
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2014, vol. 13, nr 26, s. 341-362, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Studenci, Przedsiębiorczość, Szkolnictwo wyższe, Bezrobocie
Students, Entrepreneurship, Higher education, Unemployment
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Rozważania autora referatu koncentrują się wokół praktycznego nauczania zarządzania w wyższych szkołach ekonomicznych. Studenci dobrze przygotowani do wykonywania zawodu będą stanowili ważny czynnik wzrostu gospodarczego regionu i kraju. Referat ma charakter metodologiczno-praktyczny i został skonstruowany na schemacie teorii ugruntowanej. Zastosowana do rozważań teoretycznych metoda przez swoją elastyczność umożliwia już w trakcie badań odkrywanie korelacji między różnymi zjawiskami zachodzącymi w otoczeniu. W pierwszej części referatu podjęto próbę analizy wybranych określeń i definicji w kontekście bezrobocia wśród studentów. W drugiej natomiast przedstawiono modele upraktycznienia procesu dydaktycznego oparte na współpracy studentów z przedsiębiorstwami i samorządami.(abstrakt oryginalny)

The considerations of the paper focus on practical teaching of the management in economic universities. Students well-prepared to practice will constitute an important factor in the economic growth of the region and the country. The paper is both methodological and practical and it is built on a of grounded theory. The flexibility of the method applied during research to the theoretical discussion allows for the exploration of the correlation between the different phenomena occurring in the environment. In the first part of the paper, the analysis of some terms and definitions in the context of students' unemployment has been attempted. The second part presents practical models of the learning process based on the collaboration of students with businesses and governments.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiak J., Samorząd terytorialny i jego rola w rozwoju regionalnym i lokalnym, w: J. Adamiak i in., Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2001.
 2. Andruszkiewicz K., Potencjał konkurencyjności regionu jako podstawa strategii jego rozwoju, w: Regiony Europy Środkowej i Wschodniej wobec globalizacji i integracji międzynarodowej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 2005.
 3. Blaung M., Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 4. Buchanan J.M., Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 255.
 5. Charmaz K., Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 6. Chmiel J., Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionów, GUS, Warszawa 1997, z. 243, s. 80.
 7. Churchill G.A., Badania marketingowe: podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 8. Derek J. i in., Słownik myśli społeczno-politycznej, Park, Bielsko-Biała 2004, s. 356.
 9. Dworak J., Tworzenie modelu segmentacji wyższych szkół ekonomicznych z zastosowaniem teorii ugruntowanej, w: Zarządzanie szkołą wyższą II, red. J. Dworak, t. 24, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk 2013.
 10. Galbraith J.K., Ekonomia a cele społeczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1979.
 11. Goodman N., Wstęp do socjologii, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1992.
 12. Kaczmarek S., Badania marketingowe, metody i techniki, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1995.
 13. Konecki K.T., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 14. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gegethner & Ska, Warszawa 1994.
 15. Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 16. Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 17. Łobesko S., Systemy Informacyjne w Zarządzaniu Wiedzą i Innowacją w Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
 18. Olesiński Z., Predygier A., Leśniewski M., Rzepka A., Rola gmin w kreowaniu innowacyjności regionu, WSEiP, Kielce 2009.
 19. Parysek J.J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2001.
 20. Plawgo B., Koncepcja klastrów gospodarczych jako podstawa polityki regionalnej i lokalnej, w: Czynniki rozwoju regionalnego Polski północno-wschodniej, tom 1, red. B. Plawgo, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Białystok 2005.
 21. Słownik myśli filozoficznej, Park Edukacja, Bielsko-Biała 2008.
 22. Stobiecka J., Modele pomiaru jakości marketingowej produktów, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2010.
 23. Sutherland J, Canwell D., Klucz do zarządzania strategicznego. Najważniejsze teorie, pojęcia, postacie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu