BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gałuszka Ireneusz
Tytuł
Systemy opodatkowania nieruchomości w Unii Europejskiej
Źródło
Zeszyty Naukowe / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, 2010, nr 42, s. 97-112, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Zeszyt Naukowy Katedry Rachunkowości i Finansów
Słowa kluczowe
Podatek od nieruchomości, System podatkowy, Opodatkowanie, Nieruchomości, Podatek katastralny, Podatki lokalne, Podatki
Property tax, Tax system, Taxation, Real estate, Ad valorem tax, Local taxes, Taxes
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Podatek od nieruchomości należy do podstawowych źródeł podatkowych samorządu terytorialnego w Polsce, ale również w wielu innych krajach Unii Europejskiej. Jego zakres podmiotowy jak i przedmiotowy jest mocno zróżnicowany, a gmina która jest jego beneficjentem ma duże kompetencje w kształtowaniu elementów konstrukcji tego podatku. Jednakże formuła podatku od nieruchomości w polskich realiach oparta jest na ilościowej podstawie opodatkowania odwołującej się do powierzchni. Akcesja Polski do Unii Europejskiej, w której podstawa opodatkowania nieruchomości wyrażona jest w sposób wartościowy wywołała potrzebę stopniowego przygotowania polskiego systemu podatku od nieruchomości do jego reformy. System katastralny powszechny w państwach Unii Europejskiej ma przede wszystkim ujednolicać zasady opodatkowania nieruchomości na terytorium Wspólnoty ale przede wszystkim wyeliminować nieprawidłowości w faktycznym wyliczeniu powstałego zobowiązania podatkowego. Pomimo ogólnej zasady wyrażenia podstawy opodatkowania "ad valorem" w poszczególnych państwa Unii jak np. Francji, Włoszech czy Niemczech podatek ten funkcjonuje na zróżnicowanych zasadach. Być może niektóre z przedstawionych rozwiązań ( choć ustrojem państwa bliska jest nam tylko Francja) znajdą również zastosowanie w polskim systemie podatkowym. Niestety nowe zasady opodatkowania być może będą miały znamiona sprawiedliwego podatku ale z pewnością zwiększą obciążenie z tego tytułu. Tak więc z punktu widzenia samorządowych finansów publicznych rozwiązanie jest pożądane, z punktu widzenia podatnika z pewnością nie, szczególnie że polski ustawodawca w propozycjach zmian nie wskazuje katalogu preferencji podatkowych, które mogłyby łagodzić efektywne obciążenie tym podatkiem. (abstrakt oryginalny)

The content of cadastre should generally be arranged according to real needs. Land policy and land management will need more a more reliable and complex information for correct decision-making. That is also a reason of continuous pressure to extend the content of the cadastre by other data needed. There is a question if this is the best way, especially at present, when each individual sector of state administration runs its own specialised registers and databases with data belonging to their competency and responsibility. The cadastre should provide data on ownership and position and thus become a backbone of the whole national system. This system may be considered as one of most simplest and low cost system in the World. Dou to its simplicity, it was possible to decentralize its operations to the district and local administrative levels under the ministry of land reform and management. As a result of establishment of initial cadastre and land registration, the cadastral major service are available and the available products at each district offices are the cadastral maps, cadastral records, tax-registers products and unregistered parcel records. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernardi L., Profeta P.: Tax systems and tax reforms in Europe, Routledge Taylor and Francis Group, 2005.
 2. Bień A., Nowecki G.: Kataster i podatek od nieruchomości, cz. I, "Monitor Podatkowy" nr 2, 1995.
 3. Bouvier M.: Finanse lokalne we Francji, KiK, Warszawa 1999.
 4. Brzeziński B.: Prawo Podatkowe, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 1999.
 5. Etel L.: Reforma systemu opodatkowania nieruchomości. Raport nr 155, Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 1999.
 6. Harvey F.: Elasticity between the cadastre and land tenure: balancing civil and political society interests in Poland, IOS Press Amsterdam, The Netherlands [w:] Information Technology for Development, IOS Press Amsterdam, The Netherlands, Volume 12 , Issue 4 2006.
 7. Nowak A.: Projekt opodatkowania nieruchomości w Polsce, na tle doświadczeń innych państw. Uniwersytet Szczeciński 2006.
 8. Nowecki G.: Charakterystyka systemu katastralnego oraz systemu opodatkowania nieruchomości we Francji [w:] Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości, praca zbiorowa pod red. L. Etela, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelaria Sejmu, Warszawa 2003.
 9. Nowecki G.: Kataster i system katastralny, "Przegląd Podatkowy" 1996, nr 5.
 10. Gminny Podatek od nieruchomości - Seminarium organizowane w ramach Projektu PL/06/IB/FI/02Pl Local Govermenet Budżet Management System, Warszawa 2008.
 11. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych dnia 12 stycznia 1991 (Dz.U. z 2008 nr 223 poz. 1463).
 12. Ustawa Kodeks Cywilny z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-9520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu