BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Solak Małgorzata, Machnik Sylwia
Tytuł
Istota i systematyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie
Financial Analysis - Definitions and Types
Źródło
Zeszyty Naukowe / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, 2010, nr 42, s. 170-182, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Zeszyt Naukowy Katedry Rachunkowości i Finansów
Słowa kluczowe
Analiza finansowa, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Analiza organizacji
Financial analysis, Financial analysis of enterprise, Enterprise management, Organisation analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dobie niezwykle nasilonej konkurencji na rynkach globalnych, gdy rośnie ryzyko działalności gospodarczej, menadżerowie staje przed nowymi wyzwaniami. Gwałtowne zmiany wymagają przeprowadzania ciągłej analizy tak otoczenia zewnętrznego jak i wewnętrznego. Bardzo istotną rolę w procesie zarządzanie zajmuje analiza finansowa. Jest ona szczególnym narzędziem analizy wnętrza organizacji. W artykule przedstawiono definicję analizy finansowej, omówiono podstawowe jej cele i rodzaje oraz etapy realizacji. (abstrakt oryginalny)

If the company wants to reach its targets in times of high competition on global market, when the risk of business is rising, it's necessary to make analysis of environment. Financial analysis plays crucial role in management process. It is a specific tool of organizational environment analysis. This article presents the definition, goals and types of financial analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarski L., Waśniewski T. (red.): Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Warszawa 1996.
  2. Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Defin, Warszawa 1999.
  3. Dudycz T.; Wrzosek S.: Analiza finansowa - Problemy metodyczne w ujęciu praktycznym, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2000.
  4. Encyklopedia Popularna PWN, Wydanie 18, Warszawa 1989.
  5. Micherda M.: Analityczna funkcja rachunkowości, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2001.
  6. Moszkowicz M. (red.): Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu; PWE; Warszawa 2005.
  7. Nahotko S.: Analiza i decyzje finansowe w przedsiębiorstwie, Bydgoszcz 1998.
  8. Razowski L.: Analiza i krytyka bilansów, "Poradnik księgowego", 1999.
  9. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Kraków 1996.
  10. Walczak M.: Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-9520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu