BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smyczek Sławomir (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wdrażanie i rozwój koncepcji kształcenia przez całe życie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie, 2015, s. 13-20
Słowa kluczowe
Kształcenie ekonomistów, Wyższe szkoły ekonomiczne, Szkolnictwo wyższe, Uczenie się
Education of economists, Higher economic schools, Higher education, Studying
Firma/Organizacja
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
University of Economics in Katowice
Abstrakt
W XXI w. pojawiają się coraz to nowsze oczekiwania i wymagania wobec uczelni wyższych. Wynikają one m.in. z intensywnego rozwoju współczesnych gospodarek opartych na wiedzy, przyspieszenia procesów globalizacyjnych, zmian demograficznych, w szczególności starzenia się populacji w Europie i innych rozwiniętych gospodarkach świata, a także gwałtownych przemian informatyczno-technologicznych. Wszystkie te procesy wpływają zarówno na poszczególne osoby, jak i całe społeczeństwa, wymuszając jednocześnie ich nieustanne dostosowywanie się do nowych uwarunkowań na tynku, poprzez permanentne dokształcanie i poszerzanie swoich kompetencji. Szczególną rolę w tym obszarze przypisuje się współczesnym uniwersytetom. To one powinny odpowiedzieć na te wyzwania, gdyż mają unikatowe możliwości dostarczania wiedzy opartej na wynikach badań naukowych, dla tych którzy chcą lub powinni kształcić się przez całe życie. Należy jednak podkreślić, że w poszerzaniu dostępu do szkolnictwa wyższego nie chodzi o przyjmowanie przez uniwersytety słabszych kandydatów, ale przede wszystkim o wsparcie wszystkich mających potencjał, a chcących kształcić się niezależnie od wieku czy etapu rozwoju zawodowego. Takie otwarcie i zaangażowanie uniwersytetów w kształcenie przez całe życie będzie przynosiło korzyści zarówno samym studiującym, jak i całemu społeczeństwu.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. http://www.eua.be/News/Europe_s_universities_launch_charter_for_lifel ongjeaming.aspx/
  2. The European Universities 'Charter on Lifelong Learning. EUA, Brussels 2008.
  3. Strategia rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na lata 2013-2017 - Operacjonalizacja. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2014.
  4. Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na lata 2010-2017. "Forum" 2010, nr 31, UE Katowice.
  5. Blisko, międzynarodowo, przez całe życie. "Forum" 2015, nr 40, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice.
  6. http://www.gimversity.pl/
  7. http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/
  8. http://www.fundacja.edu.pl/
  9. http://www.ue.katowice.pl/kandydaci/oferta-edukacyjna/studia- podyplomowe.html
  10. http://www.ue.katowice.pl/jednostki/ssbia.html
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu