BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nazarczuk Jarosław M. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Zróżnicowania regionalne w Unii Europejskiej: weryfikacja hipotezy Williamsona
Regional Disparities in European Union: the Williamson Hypothesis
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2015, nr 4 (76), s. 43-53, wykr., tab., bibliogr. s. 52-53
Słowa kluczowe
Zróżnicowanie regionalne, Klasyfikacja NUTS, Model Williamsona
Regional diversity, Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS), Williamson model
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest weryfikacja aktualności tzw. hipotezy Williamsona, zakładającej krzywoliniową relację między wartością PKB per capita gospodarek narodowych a poziomem zróżnicowań regionalnych, które przyjmują kształt odwróconej litery U. Do weryfikacji tej hipotezy wykorzystano modele panelowe, a analizą objęto 22 kraje z 28 obecnie wchodzących w skład Unii Europejskiej. Pomiar regionalnych zróżnicowań został przeprowadzony wskaźnikiem będącym odchyleniem standardowym PKB per capita regionu względem kraju, podzielonym przez PKB na 1 mieszkańca w kraju, zaproponowanym przez Szörfi [Szörfi, 2007]. Analiza uzyskanych oszacowań modeli dla danych za okres lat 1995-2011 pozwoliła potwierdzić początkowy wzrost zróżnicowań wraz ze wzrostem poziomu zamożności gospodarki kraju (mierzony w PPS per capita), który po przekroczeniu pewnego poziomu zamożności kraju (tj. około 26 400 PPS) wraz z dalszym wzrostem zamożności przeciętnie uległ obniżeniu. Testowane dwie specyfikacje modelu, tj. wersja z modelem kwadratowym oraz specyfikacja logarytmiczna, przede wszystkim wskazywały na narastający problem zróżnicowań regionalnych wraz ze wzrostem poziomu zamożności. Ich przewidywania istotnie różniły się po przekroczeniu progu około 30 000 PPS, jednak to wersja kwadratowa cechowała się wyższym dopasowaniem modelu do danych. Wnioski płynące z przeprowadzonej analizy dla Polski lub innych krajów europejskich ukazują nieodzowny problem zróżnicowań regionalnych, który pozostaje w istotnej relacji z poziomem zamożności gospodarki narodowej. Stąd też w świetle zaprezentowanych danych próby usilnego przeciwdziałania zróżnicowaniom regionalnym są trudne do uzyskania dla wielu krajów. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to verify the Williamson hypothesis that assumes a nonlinear relation between GDP per capita of national economies and the level of regional disparities, which take a form of an inverted U-shaped curve. In order to test the hypothesis, panel models were used to analyse data for 22 out of 28 EU members. To calculate the level of regional inequalities, the author uses an indicator proposed by Szörfi [2007], which is a standard deviation between GDP per capita in a region compared to the entire country, divided by the GDP per capita of the national economy. The conducted analysis of the period of 1995-2011 has confirmed an initial increase in regional disparities accompanying the growth of national income level (in PPS per capita), which after reaching a certain level of GDP per capita (about 26,400 PPS) tends to decrease along with the further increase in income levels. The two tested specifications of the models (quadratic and logarithmic) mostly indicated the upward side of the curve, showing increasing disparities. Their predicted values diverged significantly for income levels, starting from ca. 30,000 PPS per capita. However, the quadratic specification of the model was better fitted to the data. The findings from the conducted analysis for Poland and other EU countries indicate the important issue of regional diversity, so closely related to the national level of economic development. Therefore, the attempts of many EU countries to significantly reduce regional disparities are unsuccessful. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amos O. M. Jr. 1983 The Relationship between Regional Income Inequality, Personal Income Inequality, and Development, "Regional Science Perspectives", vol. 13, no. 2.
 2. Amos O. M. Jr. 1988 Unbalanced Regional Growth and Regional Income Inequality in the Latter Stages of Development, "Regional Science and Urban Economics", vol. 18, no. 4., DOI: 10.1016/0166-0462(88)90026-9.
 3. Barrios S., Strobl E. 2009 The Dynamics of Regional Inequalities, "Regional Science and Urban Economics", vol. 39, no. 5, DOI: 10.1016/j.regsciurbeco.2009.03.008.
 4. Beck N., Katz J. N. 1995 What to Do (and Not to Do) with Time-Series Cross-Section Data, "American Political Science Review", vol. 89, no. 03, DOI: 10.2307/2082979.
 5. Bogdański M. 2010 Urban Determinants of Polarisation of Economic Development in Poland, "Olsztyn Economic Journal", 5(2), DOI: 10.2478/v10021-010-0021-3.
 6. Cingano F. 2014 Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth, ,,OECD Social, Employment and Migration Working Papers", no. 163, OECD Publishing, DOI: 10.1787/5jxrjncwxv6j-en.
 7. Dańska-Borsiak B. 2011 Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 8. Davies S., Hallet M. 2002 Interactions between National and Regional Development, ,,HWWA Discussion Paper", no. 207.
 9. Gawlikowska-Hueckel K. 2002 Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej: konwergencja czy polaryzacja?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 10. Geodecki T. 2006 Procesy konwergencji i polaryzacji w regionach Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 714.
 11. Growing Regions, Growing Europe, 2007, Komisja Europejska, Luksemburg.
 12. Hirschman A. O. 1958 The Strategy of Economic Development, Yale University Press, New Haven.
 13. Korenik S. 1999 Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie Dolnego Śląska, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Seria: Monografie i Opracowania", nr 131.
 14. Kusideł E. 2013 Konwergencja gospodarcza w Polsce i jej znaczenie w osiąganiu celów polityki spójności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 15. Kuznets S. 1955 Economic Growth and Income Inequality, ,,The American Economic Review", vol. 45, no. 1.
 16. Lessmann Ch. 2014 Spatial Inequality and Development - Is There an Inverted-U Relationship?, "Journal of Development Economics", vol. 106, DOI: 10.1016/j.jdeveco. 2013.08.011.
 17. Lizińska W. 2012 Klimat inwestycyjny jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 18. López-Bazo E., Monastiriotis V., Ramos R. 2014 Spatial Inequalities and Economic Growth, "Spatial Economic Analysis", vol. 9, no. 2, DOI: 10.1080/17421772.2014. 904615.
 19. Martinez-Galarraga J., Roses J. R., Tirado D. 2013 The Long-Term Patterns of Regional Income Inequality in Spain,, 1860-2000, "Regional Studies", August 2014, DOI: 10.1080/ 00343404.2013.783692.
 20. Metody oceny rozwoju regionalnego 2006, D. Strahl (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 21. Monastiriotis V. 2014 Regional Growth and National Development: Transition in Central and Eastern Europe and the Regional Kuznets Curve in the East and the West, "Spatial Economic Analysis", vol. 9, no. 2, DOI: 10.1080/17421772.2014.891156.
 22. Myrdal G. 1957 The Drift Towards Regional Economic Inequalities in a Country, [in:] Economic Theory and Underdeveloped Regions, Harper & Row, New York.
 23. Nazarczuk J. M. 2013 Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 24. Nazarczuk J. M. 2015 Regional distance: the concept and empirical evidence from Poland, "Bulletin of Geography. Socio-economic Series", no. 28, DOI: 10.1515/bog-2015-0020.
 25. Szörfi B. 2007 Development and Regional Disparities - Testing the Williamson Curve Hypothesis in the European Union, ,,Focus", no. 2.
 26. Williamson J. G. 1965 Regional Inequality and the Process of National Development: A Description of the Pattems, "Economic Development and Cultural Change", vol. 13, no. 4, DOI: 10.1086/450136.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.04.76.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu