BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Samborski Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Network Governance, czyli problem władania w sieci
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Studium efektywności przedsiębiorstwa w sieci : perspektywa renty sieciowej, 2015, s. 60-75, tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Sieć organizacyjna przedsiębiorstw, Podejście sieciowe w zarządzaniu, Sieci międzyorganizacyjne
Enterprise network, Network approach in management, Inter-organizational networks
Abstrakt
Governance jest ważnym środkiem przezwyciężania podziałów na rządzących i rządzonych. Zabezpiecza także możliwości angażowania się wzrastającej liczby interesariuszy w formułowanie i wdrażanie polityki. W tym sensie governance ma również znaczenie normatywne. Wskazuje to na przeszacowanie różnych sposobów koordynacji, nie tylko w zakresie ich efektywności gospodarczej czy skuteczności w osiąganiu celów zbiorowych, ale także w zakresie związanych z nimi wartości. Zatem "governance" zyskał pozytywne konotacje, takie jak: "złoty środek", "konsultacje", "negocjacje", "subsydiarność", "refleksywność", "dialog", w przeciwieństwie do anarchii rynków i "żelaznej pięści" państwa . W każdej sieci międzyorganizacyjnej governance w pewnym stopniu jest oparty na samoregulacji. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Williamson O.E.: Transaction Cost Economics and Organization Theory. W: The Handbook of Economic Sociology. Eds. N. J. Smelser & R. Swedberg. Princeton University Press, Princeton, NJ 1994.
 2. Czakon W.: Uwarunkowania i mechanizmy koordynacji sieci. W: Governance: korporacje, instytucje publiczne, sieci. Red. A. Samborski. "Studia Ekonomiczne" 2013, nr 141.
 3. Yoon W., Hyun E. : Economic, Social and Institutional Conditions of Network Governance: Network Governance in East Asia.,Management Decision" 2010, Vol. 48, No. 8.
 4. Mesjasz C.: Nadzór, władanie czy ład korporacyjny: problem nie tylko semantyczny. W: Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym. Red. S. Rudolf. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2006.
 5. Provan K.G., Kenis P.: Modes of Network Governance: Structure, Management, and Effectiveness. "Journal of Public Administration Research and Theory" 2007, No. 18.
 6. Czakon W.: Koordynacja sieci - wieloraka forma organizacji współdziałania. "Przegląd Organizacji" 2008, nr 9.
 7. Karpacz J.: Procedury jako narzędzie utrwalania rekurencyjnych wzorów zachowań pracowników. "Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance" 2013, nr 4/2.
 8. Nexia International Limited: About Us. http://www.nexia.com (dostęp: 13.09.2014).
 9. Dudek M.: Przedsiębiorczość w perspektywie koncepcji zakorzenienia działania ekonomicznego. "Studia Socjologiczne" 2011, nr 4 (203).
 10. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A.: Organizacja sieciowa. "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2006, nr 715.
 11. Ziggers G.W., Gagalyuk T., Hanf J.: Network Governance at the Firm and Network Level: Goals, Routines, and Social Mechanisms. "International Journal On Food System Dynamics" 2010, nr 4.
 12. Mehouachi C., Perret V.: Governance Work in Inter-organizational Networks: Driving Processes and Structures. Author manuscript, published in ,,29th EGOS Colloquium Sub-theme 14 Organizational Network Research: Bridging and Bridgesin Organizational Networks, Montreal, Canada (2013)", http://drm.dauphine.fr/a/publications /2262/NGW_-_EGOS_-_CM_VP.pdf (dostęp: 19.04.2015).
 13. Huixia Z., Lingwei J.: Research on the Governance Mechanism of Venture Capital Network. "Journal on Innovation and Sustainability" 2011, Vol. 02, No. 02.
 14. Pusz I.: Reputacja. http://mfiles.pl/pl/index.php/Reputacja (dostęp: 16.04.2015).
 15. Moynihan D.P.: The Network Governance of Crisis Response: Case Studies of Incident Command Systems. "Journal of Public Administration Research and Theory" 2009, No. 19.
 16. Iborra S.S.: Power and Network Governance Form: a Comparative Longitudinal Case study. 22nd EDAMBA Summer Academy Soreze, France 2013.
 17. Westerlund M.: The Role of Network Governance in Business Model Performance. "Helsinki School of Economics Working Papers W-472" 2009, October.
 18. Machowski J.: Organizacja sieciowa - jej wymiary i metody ich pomiaru. "Prace Geograficzne" 2009, zeszyt 121.
 19. Granovetter M.: Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. "American Journal of Sociology" 1985, No. 91.
 20. Marcussen M., Torfing J.: Grasping Governance Networks. Working Paper 2003:5, Centre For Democratic Network Governance, Roskilde University, Roskilde 2003.
 21. Ding R., Liu F.: A Social Network Theory of Stakeholders in China's Project Governance. "iBusiness" 2011, No. 3.
 22. Samborski A.: Finansowanie przedsiębiorstw poprzez emisje papierów wartościowych - diagnoza uwarunkowań i zależności. Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 23. Sauvée L.: Efficiency, Effectiveness and the Design of Network Governance. 5th International Conference on Chain Management in Agribusiness and the Food Industry, Noordwijlc an Zee, The Netherlands, June 7-8, 2002, http://www.google.pl/ url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=l&ved=0CCUQFjAA&url=http%3 A www.researchgate ,net publication 4153812l_Efficiency_Effecti veness_and_the_Design_ofJNetwork_Governance file 504635 le518b9783 f3.pdf&ei=pho8VNOEB8Ltas6zguAO&usg=AFQjCNFIbGvvIDAX9q4ATeWjPhx VrNv-sw&bvm=bv.77161500,d.bGQ (dostęp: 13.10.2014).
 24. Stoker G.: Governance as Theory: Five Propositions. "International Social Science Journal" 1998, Vol. 155.
 25. Klimas P.: Uwarunkowania skutecznej współpracy międzyorganizacyjnej. W: Governance: korporacje, instytucje publiczne, sieci. Red. A. Samborski. "Studia Ekonomiczne" 2013, nr 141.
 26. Mesjasz C.: Przegląd teoretycznych koncepcji nadzoru korporacyjnego. "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2006, nr 700.
 27. Jones C., Hesterly W., Borgatti S.: A General Theory Of Network Governance: Exchange Conditions and Social Mechanisms. "Academy of Management Review" 1997, Vol. 22, No. 4.
 28. Jessop B.: Governance and Metagovernance: On Reflexivity, Requisite Variety, and Requisite Irony. W: Governance as Social and Political Communication. Ed. H.P. Bang. Manchester University Press, Manchester 2003.
 29. Czakon W.: Sieci w zarządzaniu strategicznym. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012.
 30. Steffens P., Matthews J.H.: Network Governance of R&D: Purchaser-Provider as Partnerships in a Public Sector Agency. W: Proceedings British Academy of Management Conference. St. Andrews, U.K., August 30-September 2 2004.
 31. Park H.J., Park M.J.: Types of Network Governance and Network Performance: Community Development Project Case. "International Review of Public Administration" 2009, Vol. 13, Special Issue.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu