BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prucnal Marta (Jesiut University Ignatianum in Krakow)
Tytuł
On Children's Rights
Wokół praw dziecka
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2014, vol. 13, nr 25, s. 15-29, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Prawa dziecka, Dzieci, Ochrona praw dziecka
Child rights, Children, Protection of children's rights
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Koncepcja praw dziecka narodziła się w XVII i XVIII wieku. Jako instytucja prawna uznana na całym świecie, prawa dziecka pojawiły się na przełomie XIX i XX wieku. Obecnie obserwujemy rozległy i stale rosnący, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, proces ich kodyfikacji. Uchwalono dziesiątki wiążących umów międzynarodowych, wiele dokumentów międzynarodowych o charakterze niewiążącym oraz wiele krajowych aktów prawnych dotyczących praw dziecka i wyznaczających standardy w zakresie ich ochrony. Poszczególne jednostki, instytucje i państwa są zobowiązane do ich implementacji i poszanowania.(abstrakt oryginalny)

The idea of children's rights emerged in the seventeenth and eighteenth centuries. As a legal institution recognized around the world, children's rights appeared at the turn of the nineteenth / twentieth century. Nowadays, we observe the large and ever growing process of their codification, both at the national and international level. One can find dozens of binding international agreements, numerous documents belonging to the so-called "soft law" and many domestic law acts regarding child rights issues and defining standards for their protection. Individual units, institutions and states are committed to their implementation and respect. The article presents the normative universal definition of childhood, the concept of children's rights, the evolution and codification process of children's rights and the means of their protection.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerek M., Międzynarodowa ochrona dziecka, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988.
 2. Bentley K.A., Can there be any universal Children's Rights?, "International Journal of Human Rights" 2005.
 3. Czyż E., Prawa Dziecka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2002.
 4. Detrick S. et al., The United Nations Convention on the Rights of the Child. A Guide to the "Travaux Preparatoires", Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht - Boston - London 1992.
 5. Kantowicz E., Ochrona praw dziecka w kontekście działalności UNICEF, Wydawnictwo "Żak", Warszawa 1997.
 6. Manful E., The Development of Children's Rights in Africa and Europe. Comparing Legislation in Ghana and Northern Ireland, The Edwin Mellen Press, Lewiston - Queenston - Lampeter 2010.
 7. Prucnal M., Who is a child? International definition of a child, in: The Sovereignty of Children in Law, ed. F. Malekian, K. Nordlöf, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2012, p. 69-87.
 8. Ratification status of the Convention on the Rights of the Child: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4〈=en
 9. United Nations Convention on the Rights of the Child, Nov. 20, 1989, 28 I.L.M. 1456, 1577 U.N.T.S. 3.
 10. Van Bueren G., The International Law on the Rights of the Child, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague - Boston - London 1998.
 11. Veerman P.E., The Rights of the Child and the Changing Image of Childhood, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht - Boston - London 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu