BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzeszowski Wojciech Dawid (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Ryzyko walutowe i jego wpływ na działalność przedsiębiorstwa
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Rachunkowość w gospodarce rynkowej : nauka i praktyka : materiały konferencyjne : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Ustroń 17-19 września 1997. T. 1, 1997, s. 171-180
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Gospodarka rynkowa, Ryzyko walutowe
Accounting, Market economy, Currency risk
Abstrakt
W otwartej gospodarce rynkowej w przedsiębiorstwie pojawiła się potrzeba rozpoznawania i zarządzania ryzykiem walutowym. Ryzyko to możemy zdefiniować jako niebezpieczeństwo niekorzystnych dla firmy zmian kursów walutowych. W wyniku operacji w zagranicznych środkach płatniczych powstają w przedsiębiorstwie należności oraz zobowiązania. Ponadto określony podmiot może posiadać waluty obce pochodzące z realizacji wcześniejszych rozrachunków, czy też inne aktywa wyrażone w walutach obcych. Aktywa oraz pasywa tego rodzaju są właśnie narażone na ryzyko walutowe. Pojecie to rozszerza się także o tzw. ryzyko konwersji oraz ryzyko transferu3. Ryzyko konwersji wiąże się z faktem, że w niektórych krajach władze państwowe ograniczają wymianę jednej waluty na drugą. Ryzyko transferu polega natomiast na ograniczeniach przez władze danego kraju transferu walut do lub z innych państw. Prowadząc operacje w walutach obcych z innymi państwami należy mieć na uwadze również te czynniki. Jeśli chodzi o warunki polskie można powiedzieć, że obecnie polityka dewizowa zmierza do liberalizacji przepływu dewiz z zagranicą i na pewno nie należy ona do restrykcyjnych. Na rynek walutowy w danym państwie ma wpływ wiele różnorodnych czynników. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć ogólną koniunkturę na rynku, relację import-eksport, politykę państwa w zakresie podstawowych stóp procentowych, politykę w zakresie przepływu dewiz pomiędzy krajami, interwencje banku centralnego oraz obowiązujący system kursowy. Wszystkie te czynniki wiążą się ze sobą i nie można ich rozpatrywać w oderwaniu od innych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Zawadzka Z.: Ryzyko bankowe. Warszawa 1995.
  2. Pietrzak E.: Dylematy polityki kursowej. "Nowa Europa" z 9 stycznia 1996 r.
  3. Białek G.: Podstawy zarządzania pieniądzem w banku komercyjnym. Warszawa 1994.
  4. Hull J.: Options. Futures and Others Derivate Securites. New York 1994.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu