BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mierzejewska Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Prawo bilansowe a prawo podatkowe - przychody
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Rachunkowość w gospodarce rynkowej : nauka i praktyka : materiały konferencyjne : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Ustroń 17-19 września 1997. T. 1, 1997, s. 191-200
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Gospodarka rynkowa, Prawo bilansowe, Prawo podatkowe, Przychody
Accounting, Market economy, Balance law, Tax regulations, Revenue
Abstrakt
Uchwalenie Ustawy o rachunkowości miało wyraźny wpływ na rozgraniczenie prawa bilansowego i podatkowego. Zazwyczaj przyjmuje się, że system prawa danego państwa składa się z gałęzi prawa, a te dzielą się na działy. Zasady podziałów, a także kryteria, które są stosowane przy ich przeprowadzaniu budzą wiele kontrowersji. Tak więc próba umiejscowienia prawa podatkowego i bilansowego w systemie polskiego prawa ma charakter propozycji, a zastosowane kryteria mogą być rozszerzone lub zmienione. Od starożytności aż do czasów nowożytnych stosowano podział prawa na publiczne i prywatne początkowo biorąc pod uwagę kryterium interesu (prawo rzymskie), potem sposób obrony interesu (Kelsen), a następnie stosunków podporządkowania (prawo publiczne) i koordynacji (prawo prywatne - Jellinek). Ten dychotomiczny podział prawa przeprowadzany na podstawie wymienionych kryteriów pozostawia duże obszary graniczne trudne do klasyfikacji i zdefiniowania, ale pokazuje historyczne pochodzenie poszczególnych gałęzi prawa i określa typowe i najstarsze dla danej gałęzi stosunki prawne. Ze względu na historycznie najwcześniejszy podział gałęzi prawa możemy stwierdzić, że prawo gospodarcze ma źródło w prawie prywatnym, a finansowe w prawie publicznym. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Liwtińczuk H.: Prawo bilansowe. Warszawa 1995
  2. Kosikowski C., Ruśkowski E.: Finanse i prawo finansowe. Białystok 1994.
  3. Gajl N.: Teorie podatkowe w świecie. Warszawa 1992.
  4. Owoc J.: Od wyniku brutto do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w 1995 roku. "Rachunkowość" 1995, Zeszyt Specjalny.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu