BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niewiadoma Maria (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Faktoring jako nowa forma rozliczeń bezgotówkowych
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Rachunkowość w gospodarce rynkowej : nauka i praktyka : materiały konferencyjne : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Ustroń 17-19 września 1997. T. 2, 1997, s. 11-17
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Gospodarka rynkowa, Bezgotówkowe formy rozliczeń, Faktoring
Accounting, Market economy, Cashless forms of settlements, Factoring
Abstrakt
Funkcjonowanie podmiotów finansowych, niefinansowych i jednostek budżetowych na rynku pieniężnym i kapitałowym wiąże się z koniecznością przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków. Tradycyjne formy rozliczeń w obrocie bezgotówkowym obejmują: polecenie przelewu, czek rozrachunkowy, akredytywy, karty płatnicze, rozliczenia planowe, okresowe rozliczenia wekslami i inkaso bankowe. Do wyboru określonej formy rozliczeń skłaniają uczestników charakterystyczne cechy rozliczanych transakcji. W sytuacji wysokiego poziomu inflacji, zatorów płatniczych i zniesienia obowiązku bezgotówkowego rozliczania określonych transakcji gospodarczych - co wystąpiło w latach 1989-1993 - tendencję wzrostową wykazywał udział rozliczeń gotówkowych w ogólnej kwocie rozliczeń pieniężnych. Jednak przywrócony w 1994 r. obowiązek bezgotówkowego rozliczania większych transakcji między podmiotami gospodarczymi (gdy suma jednorazowego kontraktu przekracza równowartość 3000 ECU lub, gdy wartość dzielonej transakcji w miesiącu poprzedzającym wystawienie faktury przekracza 10000 ECU wówczas bezgotówkowe rozliczenie obowiązuje w transakcjach przekraczających 1000 ECU) skierował zainteresowanie stron na wybór dogodnej formy tych rozliczeń. Zdecydowanie nową formę rozliczeń bezgotówkowych stanowi faktoring, wywodzący się z praktyki amerykańskiej a upowszechniony przez banki i instytucje finansowe Europy Zachodniej już w latach sześćdziesiątych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu