BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ghazanfari Hengameh (Islamic Azad University)
Tytuł
Criminal Responsibility of Children in Iranian Penal System in the Light of New Penal Code
Odpowiedzialność karna dzieci w irańskim systemie karnym w świetle nowego kodeksu karnego
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2014, vol. 13, nr 25, s. 71-86, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Postępowanie karne, Dzieci, Odpowiedzialność, Prawo karne, Kodeks karny
Criminal procedure, Children, Responsibility, Criminal Law, Criminal Code
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Iran
Iran
Abstrakt
Różnorakie reakcje systemu karnego w odniesieniu do przestępstw popełnianych przez nieletnich zawsze były przedmiotem badań i poszukiwań. Źródłem tych reakcji jest wpływ okresu dzieciństwa i dorastania na osobowość i przyszłe życie dziecka, w tym oczywiste różnice między fizycznymi i psychicznymi możliwościami dzieci i młodzieży z jednej strony, a dorosłych z drugiej strony. W związku z tym faktem, określenie wieku odpowiedzialności karnej jest uważane za jedną z głównych osi prawa karnego wobec nieletnich, tak by nieletni przestępca nie był narażany na kary przeznaczone dla dorosłych. W większości krajów ustawodawca określa wiek pełnej odpowiedzialności karnej, zakładając, że wraz z osiągnięciem tego wieku młodociany osiąga pewien stopień dojrzałości fizycznej i intelektualnej. W większości krajów pełną odpowiedzialność karną ponosi sprawca, który ukończył 18. rok życia. W Iranie wiek dojrzałości religijnej w przypadku dziewcząt i chłopców kształtuje się odpowiednio na poziomie 9 i 15 lat. Wiek ten jest równoznaczny z wiekiem odpowiedzialności karnej. Jednakże, wskutek zmian w ustawodawstwie Iranu, wprowadzono stopniowalną odpowiedzialność, specyfikację niektórych kar oraz ścigania przestępstw. W artykule autor dokonuje analizy i krytyki status quo w świetle nowego islamskiego kodeksu karnego Iranu oraz ustawy o postępowaniu w sprawach karnych.(abstrakt oryginalny)

The qualitative and quantitative reactions of the penal system to offenses by children and adolescents have always been the subject of investigations and explorations. The significance of childhood and adolescence, the effects of these periods on the personality and future of members of these age groups, and evident differences between the physical and psychological capabilities of children and adolescents compared to adults are the causes of the significance. In this regard, determination of the age of criminal responsibility is considered one of the main axes of juvenile criminal law. The importance of this issue originated from the fact that in this stage the criminal adolescent is exposed punishments determined for adult committers of such crimes. Accordingly, in most countries the legislator determines an age as the age for application of full criminal responsibility. Therefore, when an adolescent reaches that age he/she gains sort of physical and intellectual maturity. The age is conventionally equal to the age of acceptance of social responsibility. In most countries, 18 is the age for application of full criminal responsibility. InIran, the age of religious maturity for girls and boys is 9 and 15, respectively. The ages are also considered the criterion for applying criminal responsibility. However, changes have been made that have caused gradual application of responsibility, specification of some punishments, and prosecution of crimes. The present study aimed to analyze and criticize the status qua in light of the new Islamic Penal Code of Iran and the Criminal Procedure Act.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abachi Maryam, Juvenile Criminal Laws, first edition, Majd Press, 2001.
 2. Ashuri Muhammad, Juvenile Trial in Iran, Proceedings of the seminar on juvenile trial, Tehran, UNICEF, first volume, 2000.
 3. Ebadi Shirin, Child Rights, Kanoon Publications, eighth edition, 2010.
 4. Fathi Hujjat Allah, Juvenile Criminal Responsibility, "Quarterly of Islamic Law", eighth year, no. 21, 2009.
 5. Mirsaeedi Seyyed Mansour, Criminal Responsibility, first volume, first edition, 2007.
 6. Mohseni Morteza, Criminal Responsibility, Public Criminal Code Course, Ganjedanesh Press, first volume, 1997.
 7. Najafi Abrand Abadi, Ali Hussein and Hashem Beygi, Hamid, Terminology of Criminology, Shahid Beheshti University Press, first edition, 1998.
 8. Najafi Abrand Abadi, Ali Husseini, An Introduction to Criminal Policy, Mizan Press, first edition, 2002.
 9. Nobahar Rahim, Age and Criminal Responsibility, "Journal of Criminal Law", third year, no. 2, autumn and winter 2013.
 10. Shambayati Hushang, Public Criminal Law, Zhubin Press, second volume, eighth edition, 1997.
 11. United Nations Convention on the Rights of the Child, Nov. 20, 1989, 28 I.L.M. 1456, 1577 U.N.T.S. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu