BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozak Małgorzata (Jagiellonian University)
Tytuł
A Child's Right for Protection against all Forms of Violence - Polish Legislation and a Pedagogical Perspective
Prawo dziecka do ochrony przed wszelkimi formami przemocy - polskie rozwiązania prawne i perspektywa pedagogiczna
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2014, vol. 13, nr 25, s. 87-100, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Dzieci, Prawa dziecka, Przemoc
Children, Child rights, Abuse
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Artykuł ujmuje problematykę prawa dziecka do ochrony przed wszelkimi formami przemocy. Prezentuje koncepcje pedagogicznych i prawnych analiz problemu przemocy wobec dziecka. Omówiona została tu normatywna koncepcja zabezpieczenia jednej z podstawowych potrzeb dzieciństwa - potrzeby bezpieczeństwa - oraz podjęta została analiza stanu przepisów prawnych, instytucji i procedur w zakresie ochrony i dochodzenia prawa dziecka do wolności od wszelkich form przemocy w prawie polskim. Analizie poddano dylematy definicyjne kategorii przemocy wobec dziecka i ukazano podstawowe przesłanki diagnostyczne tego zjawiska. Ważnym celem prezentowanego tekstu jest wskazanie konkretnych kompetencji oraz uprawnień nauczycieli i pedagogów w obszarze zabezpieczania tego prawa, a także wyznaczenie kierunków zmian w zakresie pełnej jego realizacji.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the problem of a child's right to protection against all forms of violence. It presents a concept of pedagogical and legal analyses of the problem of violence towards a child. It discusses the normative concept for securing one of the fundamental childhood needs; the need to be safe. It analyses the provision of law, institutions and procedures within the scope of the protection and pursuit of children's rights to freedom from all forms of violence in the Polish law. Definitional dilemmas pertaining to the category of violence towards a child are subjected to analysis and the primary diagnostic prerequisites of this phenomenon are depicted. An main goal of the essay is to indicate the actual competencies and entitlements of teachers and pedagogues within the sphere of securing this right and tracing out the directions for change within the scope of its comprehensive execution.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ariès P., Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach, Wydawnictwo Marabut, Gdańsk 1995.
 2. Dziecko krzywdzone. Próba opisu zjawiska, eds. E. Czyż, J. Szymańczak, Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa 1995.
 3. Farson R., O wynalezieniu dzieci, in: Edukacja i wyzwolenie, ed. K. Blusz, Oficyna Wydawnicza "Impuls, Kraków 1992.
 4. Frączek A., Czynności agresywne jako przedmiot studiów eksperymentalnej psychologii społecznej, PAN, Wrocław 1979.
 5. Helfer R.E., The developmental bassis of child abuse and neglect, Chicago 1987.
 6. Houghton D.M., Working with children, London 1995.
 7. Jarosz E., Nowak A., Dzieci ofiary przemocy w rodzinie. Raport Rzecznika Praw Dziecka. Funkcjonowanie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Warszawa 2012.
 8. Jarosz E., Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Perspektywa globalna i lokalna, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009.
 9. Kamińska K., Dobro dziecka w dyskursie państwo - rodzina, inaczej o przemocy domowej, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2010.
 10. Kempe C.H., Silverman F.N., Steele B.F., Droegemueller W., Silver H., The battered child syndrome, "Journal of American Medical Association" 1962, nr 181, p. 17.
 11. Kodeks karny. Część ogólna Komentarz art. 1-116, ed. A Zoll, Issue 4,Wydawnictwo WoltersKluwer, Warszawa 2012.
 12. Margolis A., Zespół dziecka maltretowanego, diagnostyka medyczna, Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa 1998.
 13. Mellibruda J., Oblicza przemocy, Wydawnictwo "Remedium", Warszawa 1993.
 14. Pietruszka M., Przemoc - wyzwanie dla świata. Światowy Raport WHO, "Niebieska Linia" 6/23/2002.
 15. Pospiszyl I., Przemoc w rodzinie, WSiP, Warszawa 1994.
 16. Silverman F., Unrecognisedtrauma in infants. The battered child syndrome and the syndrome of Ambroise Tardieu, "Radiology" 1972/104.
 17. Sztander W., Na czym polega pomaganie ofiarom przemocy, "Niebieska Linia" nr 5, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 1999.
 18. Widera-Wysoczańska A., Mechanizmy przemocy w rodzinie. Z pokolenia na pokolenie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 19. Wilk J., Kim jest dziecko, in: W służbie dziecku, ed. J. Wilk, vol. I, Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie, Lublin 2003.
 20. Wiszczun E., Rozwój przejawów patologii społecznej jako konsekwencja przemocy w rodzinie, in: Pokolenie wygranych? Ciąg dalszy badań nad sytuacja dzieci i młodzieży w procesie transformacji, ed. J. Sztumski, Katowice 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu