BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosowska-Ślusarczyk Marta (Jesuit University Ignatianum in Krakow)
Tytuł
A Portrait of the Contemporary Child The Discussion in the Context of Children's Rights in the light of the findings of Janusz Korczak
Portret współczesnego dziecka. Dyskusja w kontekście praw dziecka w świetle ustaleń Janusza Korczaka
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2014, vol. 13, nr 25, s. 101-116, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Dzieci, Prawa dziecka, Analiza tekstu
Children, Child rights, Text analysis
Uwagi
summ., streszcz.
Korczak Janusz
Abstrakt
Artykuł porusza problem praw dziecka w obrazie współczesnego dzieciństwa w zderzeniu z wizją praw dziecka według Janusza Korczaka. Obecnie mimo szeroko rozbudowanej działalności wielu fundacji, organizowanych akcji humanitarnych, prawa dziecka są w dalszym ciągu łamane. Dziecko musi w elastyczny sposób dostosowywać się do szybkich zmian w rzeczywistości oraz stawianych mu wymagań. Mimo wielu różnic między okresem życia Janusza Korczaka a współczesnym obrazem rzeczywistości, można dostrzec wiele podobieństw oraz przesłań, które wpisują się do obecnych realiów. W swojej pracy pragnę oprzeć się na kilku tekstach Janusza Korczaka, w których porusza on problem praw dziecka, m.in. Prawo dziecka do szacunku, Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, Prawidła życia, oraz kilku pismach wybranych. Z powyższych prac wyłoniłam następujące prawa dziecka: prawo do życia i prawo dziecka do bycia, tym czym jest, prawo do własności, własnego zdania, zabawy oraz wolnego czasu. Wskazane teksty poddałam analizie, a następnie zestawiłam ze współczesną wizją dzieciństwa oraz prawami dziecka zawartymi w Konwencji o Prawach Dziecka.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the issue of children's rights in the image of modern childhood against a collision with the vision of children's rights by Janusz Korczak. Currently, despite the widely extended activity of many foundations, organized humanitarian aid, children's rights continue to be violated. The child has enough flexibility to adapt to rapid changes in the surrounding reality and the many requirements it faces. Despite the many differences between the age J. Korczak lived in, and present times there can be seen many parallels and messages that apply to the reality of our times. In my work, I would like to rely on several texts of J. Korczak, addressing the issue of children's rights, among others: Prawie dziecka do szacunku (The Child's Right to Respect), Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie (How to Love a Child. The Child in the Family), Prawidłach życia (Regulations of Life) and selected writings. In these works the following children's rights are prevalent the right to life and the right of the child to be what it is, the right to property, its own opinion, fun and leisure. I analyze and present them in a context of contemporary vision of childhood and children's rights contained in the UN Convention.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Encyklopedia pedagogiczna, ed. W. Pomykała, Fundacja Innowacja, Warszawa 1993, p. 158-164.
 2. Gąsiorek K., Janusz Korczak i jego bezgraniczna miłość do dzieci, "Konspekt. Pismo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie" 2012, vol. 3 (44), p. 9-13.
 3. Gromska J., Raport o przestępczości wobec dzieci, w tym seksualnej (na podstawie analizy 410 orzeczeń sądowo-psychiatrycznych i seksuologicznych), in: Prawa dziecka deklaracje i rzeczywistość, ed. J. Bińczycka, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 1999, p. 157-170.
 4. Korczak J., Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, in: Jak kochać dziecko. Momenty wychowawcze. Prawo dziecka do szacunku, series: Działa, vol. 7, Oficyna Wydawnicza Latona, Warszawa 1993, p. 7-136.
 5. Korczak J., Otwarte okno, in: Pisma wybrane, vol. 2, Nasza Księgarnia, Warszawa 1984, p. 141-143.
 6. Korczak J., Prawidła życia, in: Prawidła życia. Publicystyka dziecięca, series: Dzieła, vol. 11, part 1, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2003, p. 9-57.
 7. Korczak J., Prawo dziecka do szacunku, in: Jak kochać dziecko. Momenty wychowawcze. Prawo dziecka do szacunku, series: Działa, vol. 7, Oficyna Wydawnicza Latona, Warszawa 1993, p. 429-462.
 8. Korczak J., Rozwój idei miłości bliźniego w XIX wieku, in: Na mównicy. Publicystyka społeczna (1989-1912), series: Dzieła, vol. 3, Oficyna Wydawnicza Latona, Warszawa 1994, p. 223-224.
 9. Korczak J., Własność dziecka, in: Prawidła życia. Publicystyka dziecięca, series: Dzieła, vol. 11, part 2, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2007, p. 173-174.
 10. Korczak J., Wstęp do książki Marii Rogowskiej-Falskiej Zakład Wychowawczy "Nasz Dom", in: Pisma rozproszone. Listy (1913-1939), series: Dzieła, vol. 14, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2008, p. 204-208.
 11. Korczak J., Wstęp do sprawozdania Towarzystwa "Pomoc dla Sierot" na rok 1927, in: Pisma rozproszone. Listy (1913-1939), series: Dzieła, vol. 14, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2008, p. 127-128.
 12. Korczak J., Złodziejaszek, in: Pisma wybrane, vol. 2, Nasza Księgarnia, Warszawa 1984, p. 138-140.
 13. Koursoumba L., Janusz Korczak and the Convention on the Rights of the Child, in: The Year of Janusz Korczak 2012. There are no Children, There are People, ed. B. Smolińska-Theiss, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2013, p. 54-61.
 14. Popularny słownik języka polskiego, ed. B. Dunaj, Wydawnictwo WILGA, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu