BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlik Andrzej (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Wyznaczniki innowacyjności w skali regionalnej
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Badania miejskie i regionalne :Potencjały rozwojowe oraz kierunki przemian w miastach i regionach, 2015, s. 13-25, bibliogr. 9 poz. ,rys.,tab.
Słowa kluczowe
Innowacje, Strategia lizbońska
Innovations, Lisbon Strategy
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
European Union (EU), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Studia literatury przedmiotu uprawniają do przedstawienia definicji, z której wynika, że innowacyjność to zdolność do kreowania nowych rozwiązań i przystosowywania ich do konkretnych warunków, wdrażania w praktyce, a następnie upowszechniania. Innowacyjność to także zdolność do generowania, realizowania i dyfuzji innowacji. Oznacza także poprawę jakości produkcji oraz zwiększa jej tempo wzrostu. Dzięki innowacyjności powstają przesłanki do wzrostu jakości życia i dobrobytu społecznego. Wyższa produktywność i szybszy wzrost gospodarczy są najpewniejszymi gwarantami wzrostu zatrudnienia i wynagrodzeń, z czego wynika, że innowacyjność również w ten sposób tworzy warunki do poprawy jakości życia. Uzasadnionym jest więc dowartościowanie innowacyjności jako wyodrębnionego kryterium sprawności systemu ekonomicznego. Przydatność kategorii innowacyjności w zapewnieniu sprawności systemu ekonomicznego wynika również z tego, że, innowacyjność wysuwana jest przed inne czynniki konkurencyjności z racji jej dynamicznego i twórczego charakteru, powiązania z innymi czynnikami, pozytywnego oddziaływania na nie oraz wywoływania w związku z tym synergicznych efektów.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. European Innovation Scoreboard: EU Regions, European Trend Chart on Innovation. Technical Paper no. 3, European Commission 2002
  2. Gorzelak G.: Dobór zmiennych w statystycznej analizie porównawczej. "Wiadomości Statystyczne" 1997, z. 3, PTS, GUS, Warszawa
  3. Hollanders H., Tarantola S., Loschky A.: Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2009. Maastricht University, http://www.merit.unu.edu
  4. Matusik S., Miernik poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego jako wskaźnik dywergencji gmin województwa małopolskiego. "Wiadomości Statystyczne" 2007, nr 4, PTS, GUS, Warszawa
  5. Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. OECD Publishing, Third Edition, OECD 2005
  6. Pawlik A.: Innowacyjność polskiej gospodarki na tle Unii Europejskiej. W: Rola państwa w gospodarce tynkowej na progu XXI wieku. Red.S. Korenik, A. Dybała. Wydawnictwo UE, Wrocław 2010
  7. Pawlik A.: Potencjał innowacyjny w rozwoju regionalnym. Wydawnictwo UJK, Kielce 2012
  8. Smiłowska T.: Statystyczna analiza poziomu życia ludności Polski w ujęciu przestrzenym. "Studia i Prace Zakładu Badań Statystyki Ekonomicznej" 1997, z. 247, GUS i PAN, Warszawa 1997
  9. Wosiek M.: Kapitał Intelektualny w podnoszeniu konkurencyjności regionów Polski Wschodniej, praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2010
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu