BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strzałka Krzysztof (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Blaski i cienie przewodnictwa Włoch w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2014 roku
Good and Bad Sides of the Italian Presidency of the Council of the European Union in the Second Half of 2014
Źródło
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2015, nr 1 (48), s. 208-235, bibliogr. s. 228-233
Słowa kluczowe
Strefa euro, Prezydencja w Unii Europejskiej, Polityka zagraniczna
Eurozone, Presidency of the European Union, Foreign policy
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Rada Unii Europejskiej
European Union (EU), Council of the European Union
Kraj/Region
Włochy
Italy
Abstrakt
Od 1 lipca do 31 grudnia 2014 roku Włochy sprawowały, po raz siódmy w historii członkostwa we Wspólnotach Europejskich, przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Prezydencja przypadła na trudny okres w historii integracji: nieprzezwyciężonego kryzysu gospodarczego i finansowego strefy Euro, napięcia w stosunkach z Rosją z powodu sytuacji we wschodniej Ukrainie, zagrożenia płynącego z niestabilnej sytuacji w basenie Morza Śródziemnego oraz zmiany na najważniejszych stanowiskach w instytucjach UE po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Główne priorytety prezydencji włoskiej, ujęte także w ramach "trojki" z Łotwą i Luksemburgiem, koncentrowały się na polityce prowzrostowej w dziedzinie gospodarczej, dokończeniu budowy Unii Bankowej w sferze finansowej oraz aktywnej polityce zagranicznej, której głównymi elementami była solidarność w polityce śródziemnomorskiej (walka z nielegalną imigracją), akcentowanie strategicznych relacji z Rosją, odbudowa stosunków gospodarczych z krajami Azji i Pacyfiku oraz relacji gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi. Z uwagi na słabość wewnętrzną Włoch, która objawiała się niestabilną sytuacją polityczną i kryzysem gospodarczym, prezydencji udało się zrealizować tylko część zamierzeń. Było to przewodnictwo, które w dużej mierze przeszło niezauważone. (abstrakt oryginalny)

From 1 July to 31 December 2014, Italy held the Presidency of the Council of the European Union for the seventh time in the history of the European Communities. The Presidency took place in a very difficult period in the history of integration: the economic and financial crisis of the Eurozone was not overcome, there were tensions in the relations with Russia in connection with the situation in the east of Ukraine, there was a threat resulting from the unstable situation in the Mediterranean and there were changes in the most important posts of the European institutions after the elections to the European Parliament. The main priorities of the Italian Presidency, also adopted by the presidency trio with Latvia and Luxemburg, focused on the pro-growth policy in economy, completion of the development of the banking union in the financial area and active foreign policy, the main elements of which was solidarity in the Mediterranean policy (combating illegal immigration), emphasising strategic relations with Russia, reviving economic relations with the countries of Asia and the Pacific and economic relations with the United States. Due to Italy's internal weakness reflected in unstable political situation and economic crisis, the Presidency managed to implement only some of the plans. It was the Presidency that mostly passed unnoticed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agostini M.V., L'Italia e l'Europa, [w:] L. Guazzane (red.), L'Europa degli anni Novanta. I: La Geopolitica del cambiamento, Milano 1991.
 2. Aliboni R., Renzi a meta tra nazionalismo e Europa, "Affari Internazionali", 5.08.2014, http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=2765#sthash. ThCkWgl6.dpuf
 3. Altomonte C., Un marchio italiano sulla governance economica europea, "Commentary ISPI", 1 luglio 2014.
 4. Audizione del ministro degli affari esteri Federica Morgherini sugli ultimi sviluppi di politica estera in relazione al semestre di presidenza italiana dell'Unio-ne Europea, Parlament Republiki Włoskiej, połączone Komisje 3. Izby Deputowanych i 3. Senatu, XVII kadencja, Sprawozdanie stenograficzne, posiedzenie nr 11, Rzym, 3.07.2014.
 5. Basile L., Olmastroni F., Furore anti- tedesco in Italia, "Affari Internazionali". Rivista online di politica, strategia ed economia, 19.05.2014, http://www. affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=2646#sthash.hGaJ068j.dpuf
 6. Battaglia A., Promemoria per Renzi in Europa, "Affari Internazionali", 12.06.2014, http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=2691#stha sh.UeIE6TeE.dpuf
 7. Bini Smaghi L., I dilemmi della flessibilita, "Affari Internazionali", 8.07.2014 http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=2725#sthash.cb22T-mY7.dpuf
 8. Bonvicini G., Semestre breve, sfortunato e limitato, "Affari Internazionali", 26.12.2014, http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp? ID=2916#stha sh.lXiFQBQU.dpuf
 9. Bruni F., L'Europa che serve all'Italia, "Commentary ISPI", 23 maggio 2014.
 10. Bruni F., Tra austerita', solidarieta' e cresita': compromesso (im)possibile, "Commentary ISPI", 12 gennaio 2015.
 11. Caffio F., L'Europa fra Triton e Mare Nostrum, "Affari Internazionali", 11.11.2014, http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=2865#stha sh.2xAH21dt.dpuf
 12. Caffio F., Mare Nostrum davanti a una svolta, "Affari Internazionali", 16.09.2014, http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=2807#stha sh.uLUtjD78.dpuf
 13. Calamia P., Il Consiglio europeo di Milano (28-29 giugno 1985), "Rivista di Studi Politici Internazionali", 2012, Vol. 79, nr 3.
 14. Calamia P., La presidenza italiana del 1975, "Rivista di Studi Politici Internazionali", 2013, nr 80 (3).
 15. Coltivare insieme il futuro dell'Europa per un mondo migliore. L'Unione Europea a Expo Milano 2015, http://Europa.eu/expo2015/it/
 16. Daniels P., La presidenza italiana dell'Unione Europea, [w:] R. D'Alimonte i D. Nelken (red.), Politica in Italia. I fatti dell'anno e le interpretazioni, Edizione 1997, Bologna 1997.
 17. De Maio G., Sanzioni alla Russia, boomerang sul Made in Italy, "Affari Internazionali", 17.12.2014, http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID = 2908#sthash.p2Gh4F5k.dpuf
 18. De Michelis G., La lunga ombra di Yalta. La specificita' della politica italiana, conversazione con Francesco Kostner, Venezia 2003.
 19. De Paolini O., Moavero: "Con i fondi strutturali UE l'Italia potra contare su 90 miliardi", Messaggero, 9.09.2013.
 20. Dinan D., Ever Closer Union. An Introduction to European Integration, 2-nd edition, Basingstoke 1999.
 21. Dini L., La politica estera dell'Italia, "Affari esteri", nr 111, 1996.
 22. Disoccupazione al massimo storico: 13,6%. Per giovani ancora peggio, al 46%. I disoccupati nel primo trimestre dell'anno sfiorano i 3,5 milioni, "ANSA News", 3.06.2014, http://www.ansa.it/sito/notizie/flash/2014/06/03/ disoccupazione-primi-3-mesi-2014-a-136-top-da-77_7a0ff045-801a- 4311-a3af-9de56057303e.html
 23. Europa - un nuovo inizio. Programma della Presidenza Italiana del Consiglio dell'Unione Europea 1 luglio-31 dicembre 2014, Roma 2014.
 24. Fauri F., L'Italia e l'integrazione economica europea, Bologna 2001.
 25. Fiscal compact piu flessibile, al centro lavoro e crescita, Intervista del Sottose-gretario Sandro Gozi, "La Repubblica", 17.08.2014.
 26. Formusiewicz R., Czy prezydencja Włoch w Radzie UE może przynieść Europie kolejne "odrodzenie"?, "Biuletyn PISM", nr 92 (1204), 29 lipca 2014 r.
 27. Gaiani G., Mare nostrum:pro e contro della missione militare dell'Italia, "Commentary ISPI", 22 ottobre 2013.
 28. Gentili A., Semestre UE, Renzi tiene il suo discorso di chiusura. Ma i banchi sono deserti, "Il Messaggero", 13.01.2015.
 29. Giuliani M., La politica europea, Bologna 2006.
 30. Gozi S., Crescita e diritti umani, i successi del Semestre UE, "Corriere della Sera", 21.12.2014.
 31. Gozi S., I frutti del semestre di presidenza europea, "Affari Internazionali", 26.12.2014, http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=2915#stha sh.t2VdHODV.dpuf
 32. Gozi S., Lepriorita della Presidenza italiana, Intervista al Sottosegretario Sandro Gozi, "l'Agence Europe", 10 July 2014.
 33. Gozi S., Per il ruolo di Alto rappresentante c'e un solo nome, "FUnitä", 18.07.2014.
 34. Gramaglia G., Flop delle nomine, Italia sulla difensiva, "Affari Internazionali", 17.07.2014, http ://www. affarinternazionali.it/articolo. asp ?ID=2739# sthash.Ao8Str91.dpuf
 35. Gramaglia G., Renzi vince, l'Europa chissa, "Affari Internazionali", 31.08.2014, http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=2789#sthash.ANHu-69ni.dpuf
 36. Gramaglia G., UE - Renzi chiede 1000 giorni, ma ne ha solo 180, "Affari Internazionali", 1.07.2014, http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?!- D=2714#sthash.g5mL8qfI.dpuf
 37. Gramaglia G., Vincono Renzi, la Merkel e gli euro-scettici, "Affari Internazionali", 26.05.2014, http://www.affarinternazionali.it/articolo. asp?I-D=2656#sthash.9FNSzCvV.dpuf
 38. Gualdesi M.N., Il cuore a Bruxelles, la mente a Roma. Storia della partecipa-zione italiana alla costruzione europea, Pisa 2007.
 39. Gualtieri R., L'Europa come vincolo esterno, [w:] P. Craveri, A. Varsori (red.), L'Italia nella costruzione europea. Un bilancio storico (1957-2007), Milano 2009.
 40. Il discorso integrale di Matteo Renzi al Parlamento Europeo, "Internazionale", 2.07.2014.
 41. Improving the functioning of the EU - Final Presidency Report from the Friends of Presidency Group, Presidency of the Council of the European Union, Brussels, nr 16544/14, 9 Dicember 2014,
 42. L'Italia nellapolitica internazionale, anno IV: 1975-76, Istituto Affari Internazionali, Roma 1977, s. 145-147.
 43. L'Italia nella politica internazionale, anno VII: 1978-79, Istituto Affari Internazionali, Roma 1980, s. 150-170.
 44. F. Frattini, La Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea: Consi-derazioni e bilancio, "Quaderno del Centro Italiano sulla Conciliazione Internazionale", nr. 47, 10.02.2004.
 45. Lach W., Prezydencja Włoch w Radzie Unii Europejskiej, "Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych" (dalej: PISM), nr 39 (143), 11 lipca 2003 r.
 46. Lay F., L'iniziativa italo-tedesca per l'Unione Europea, Padova 1983.
 47. Le future presidenze italiana, lettone e lussemburghese, Programma di 18 mesi del Consiglio (1 luglio 2014-31 dicembre 2015), Consiglio dell'Unione Europea, nr 10948/1/14, Polgen 97, Brusselles, 17.06.2014.
 48. Martini F., Renzi: "Siamopronti a guidare la Ue. L'Italia ha scelto la stabilita, governero per quattro anni", wywiad premiera dla dziennika "La Stampa", 31.05.2014.
 49. Mastronardi F., Storia dell'integrazione europea, Napoli 2002.
 50. Il Consiglio adotta norme che istituiscono un meccanismo di risoluzione unico, "Comunicato Stampa", Segretariato del Consiglio dell'Unione Europea, ST 11814/14, PRESSE 397, Bruxelles, 14.07.2014; http://ita-lia2014.eu/media/1381/com_stampa_14072014.pdf
 51. Melani M., Come difendere gli interessi dell'Italia in Europa, "Affari Inter-nazionali", 28.07.2014, http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp7I-D=2754#sthash.0G1YnyVn.dpuf
 52. Messori M., Le riforme per l'Italia in Europa, "Affari Internazionali", 25.03.2014, http://www. affarinternazionali.it/articolo. asp ?ID=2580# sthash.vZ8KZjXx.dpuf
 53. Mirachian L., Italia possibilepromotrice della stabilizzazione in Medio Oriente, "Affari Internazionali", 06/07/2014, http://www.affarinternazionali.it/arti-colo.asp?ID=2722#sthash.vgiKWwmx.dpuf
 54. Missiroli A., Politica estera europea: oggi necessaria piu' che mai, "Commentary ISPI", 12.01.2015.
 55. Nelli Feroci F., Italia, un'occasione unica per tornare protagonista in Europa, "Affari Internazionali", 27.05.2014, http://www.affarinternazionali.it/arti-colo.asp?ID=2659#sthash.5luiD34Z.dpuf
 56. Nuti L., La sfida nucleare. La politica estera italiana e le armi atomiche, 1945-1991, Bologna 2007.
 57. Olivi B., L'Italia nella CEE degli anni '70: problemi eprospettive, [w:] N. Ron-zitti (red.), La politica estera italiana, autonomia, interdipendenza e sicurez-za, Milano 1977.
 58. Oranges S., L'accordo di Bruxelles e un successo va difeso facendo davvero le riforme, Intervista del Sottosegretario Sandro Gozi, "Il Messaggero", 1 luglio 2014.
 59. Padoa Schioppa T., Europa, forza gentile, Bologna 2001.
 60. Padoa-Schioppa A., Oltre il semestre, L'Europa che rimane da costruire, "Commentary ISPI", 12 gennaio 2015.
 61. Perche' l'UE partecipa all'Expo?, htpp://Europa.eu/expo2015/it/ue-expo
 62. Pirozzi N., Se la politica estera europea parlasse italiano, "Affari Internazionali", 30.06.2014, http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=2711# sthash.Y23gSoLt.dpuf
 63. Quaglia L., Italy's Presidency of the European Union: A Good "Business Manager"?, "South European Society and Politics", 2004, Vol. 9, nr 3.
 64. Quarta A., Pioggia di milioni dall'Europa. Ecco la svolta per Emilia e Marche, intervista al Sottosegretario Gozi, "Il Resto del Carlino", 9.12.2014.
 65. Relazione del Presidente della XIV Commissione on. Michele Bordio sulla LII riunione della COSAC svolta a Roma dal 30 novembre al 2 dicembre 2014, "Sommario della XIV Commissione permanentne (Politiche dell'Unione Europea). Allegato".
 66. Rizzo A., L'Italia in Europa tra Maastricht a l'Africa, Roma-Bari 1996.
 67. Roncone F., Europa: il crimine e l'Italia che restituisce il 60per cento dei fondi per l'occupazione, Intervista del Sottosegretario Sandro Gozi, "Style Magazine - Corriere della Sera", 18.08.2014.
 68. Sannino S., Gli otto punti di forza del semester italiano, "Commentary ISPI", 12 gennaio 2015.
 69. Sartori N., L'Italia in campoper lepolitiche energetiche europee, "Affari Internazionali", 18.10.2014, http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?I-D=2842#sthash.kD7Nch7m.dpuf
 70. Semestre UE, discorso chiusura Renzi: "Europa di vincoli e austerita' e' errore", "Il Fatto Quotidiano", 13.01.2015.
 71. Siddi M., Ue, poche ambizioni per il futuro dell'ambiente, "Affari Internazio-nali", 5.12.2014, http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp? ID=2893# sthash.G0iqGD0h.dpuf
 72. Sintesi dei risultati della Presidenza Italiana del Consiglio dell'Unione Europea 1 Luglio-31 Dicembre 2014, Roma 2015.
 73. Telo' M., Semestre europeo di presidenza italiana: un nuovo link tra nord e sud Europa, "Commentary Istituto Studi per la Politica Internazionale (ISPI)", 1 luglio 2014.
 74. UE. Tajani: intervento Renzi deludente, occasione persa, "LHuffington Post", 13.01.2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-5913
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu