BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczyk Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
System controllingu w spółce ABC
Controlling System of the ABC Company
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2015, t. 22, s. 9-16, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorstwa, banki i polityka regionalna w nowej perspektywie finansowej UE
Słowa kluczowe
Controlling, Systemy kontrolne, Informatyczne systemy zarządzania
Controlling, Controlling systems, Management Information Systems
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiony w niniejszej pracy system controllingu na przykładzie przedsiębiorstwa ABC daje pozytywny obraz skutków wdrożenia zadań controllingu w organizacji zarówno w postaci sprawnego funkcjonowania i rozwoju firmy ale także poprawnej realizacji celów gospodarowania w przedsiębiorstwie. Utworzone centra kosztów spowodowały zainteresowanie ze strony kierownictwa poziomem kosztów poszczególnych komórek organizacyjnych, a zatem zaczęto stosować działania dążące do ich obniżania, a także kreowania przez centra zysków. Ponadto w wyniku przeprowadzonej analizy studium przypadku przedstawionego przedsiębiorstwa stwierdzono, że najczęściej wybieranym obszarem, w którym dochodzi do koncentracji działań controllingu, są zagadnienia związane z kosztami i finansami firmy, co jest jednoznaczne z budową systemu w wiarygodny sposób, który dostarcza informacji o rzeczywistych wynikach przedsiębiorstwa w ujęciu całościowym oraz w podziale na jego szczegółowe części organizacyjne. (fragment tekstu)

The audited company is a good example illustrating the development of a system of company's controlling during the economic transition. The controlling system presented in this paper based on the example of ABC company gives a positive picture of the effects of the implementation of the tasks of controlling in the organization. Cost centers created (within a company) resulted in interest from the management level on the cost of individual organizational units. Furthermore, the analysis of the case study of the company presented in this paper found that the most frequently chosen area where a concentration of controlling activities occurs, are issues related to the costs and finances of a company, what proves the construction of the system in a reliable way, which provides information about the real results of the company as a whole and by its specific organizational units. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Duraj J., Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe Novum Sp. z o.o., Płock2003 r.
  2. Major A., System controllingu w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1998r.
  3. Mońka J., Controlling - prezentacja i analiza przypadków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000r.
  4. Sikorski J., Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem (ze szczególnym uwzględnieniem firm handlowych), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2002r.
  5. Vollmuth H. J., Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1993r.
  6. Chachuła D., Controlling zorientowany na cele i rynek, Controlling i rachunkowość zarządcza 2009 r., nr 5, s. 31-32.
  7. Chachuła D., Fazy rozwoju controllingu - wyniki badań, Controlling i rachunkowość zarządcza 2009r., nr 4, s. 29-31.
  8. Czakon W., Controlling produkcji - wymiary i zasady projektowania, Controlling i rachunkowość zarządcza 2008r., nr 3, s. 26 - 30.
  9. Woźniak T., Jakie wskaźniki finansowe powinniśmy monitorować, aby sprawnie zarządzać firmą, Controlling i rachunkowość zarządcza 2011r., nr 2, s. 61 - 63.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu