BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartkowiak-Bakun Natalia (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego
The Diversity of Socioeconomic Development of Rural Areas in the Wielkopolska Region
Źródło
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2015, t. 102, z. 2, s. 7-13, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Rozwój społeczno-gospodarczy, Autokorelacja przestrzenna
Rural areas, Social economic development, Spatial autocorrelation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Wielkopolskie Voivodeship
Abstrakt
Celem artykułu jest pomiar rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich Wielkopolski. Dokonano pomiaru składowych rozwoju (renta położenia, infrastruktura społeczna, infrastruktura techniczna, kapitał ludzki i społeczny, finanse lokalne) i poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, a także stworzono typologię obszarów wiejskich Wielkopolski. Do pomiaru wykorzystano miarę syntetyczną. Rozpoznanie zależności przestrzennej możliwe było dzięki zbadaniu współczynnika autokorelacji I Morana. Otrzymane wyniki badań dowiodły występowania istotnych zróżnicowań w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich Wielkopolski. (abstrakt oryginalny)

The aim of the following article is diagnosis of the condition and diversity of socioeconomic development of rural areas in the Wielkopolska region. The object of the study was selected development conditions: location rent, infrastructural equipment, human and social capital. Proceedings conducted research which measured the socioeconomic development and made a typology of rural areas. The assumed goal was realised with the application of synthetic measure and the spatial autocorrelation (Global Moran's I). The results of the analysis showed significant differences level of socioeconomic development of rural areas in Wielkopolska region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bagdziński Stanisław Leszek, Kosiedowski Wojciech, Marszałkowska Maria, 1995: Ekonomiczne założenia rozwoju i restrukturyzacji w warunkach transformacji systemowej, [w] Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej, S.L. Bagdziński, W. Maik, A. Potoczek (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
  2. Bartkowiak Natalia, Poczta Walenty, 2012: Czynniki rozwoju obszarów wiejskich w Wielkopolsce, Wydawnictwo Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, s. 180-185.
  3. Janc Krzysztof, 2006: Zjawisko autokorelacji przestrzennej na przykładzie statystyki I Morana oraz lokalnych wskaźników zależności przestrzennej (LISA) - wybrane zagadnienia metodyczne, [w] Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, T. Komornicki, Z. Podgórski (red.), "Dokumentacja Geograficzna", nr 33, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 76-83.
  4. Rosner Andrzej, Stanny Monika, 2014: Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 2010 roku (wersja pełna), IRWiR PAN, Warszawa.
  5. Wojtasiewicz Lucyna, 1996: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego, [w:] Rozwój lokalny i lokalna gospodarka przestrzenna, J.J. Parysek (red.), Bogucki, Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
  6. Wysocki Feliks, Lira Jarosław, 2005: Statystyka opisowa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań, s. 175-178.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-4362
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu