BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żak Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Renta relacyjna jako efekt budowania relacji z klientami
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Studium efektywności przedsiębiorstwa w sieci : perspektywa renty sieciowej, 2015, s. 142-164, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Relacje z klientami, Zarządzanie Kontaktami z Klientem, Renta ekonomiczna, Organizacje sieciowe, Sieci międzyorganizacyjne
Relationships with customers, Customer Relationship Management (CRM), Economic annuities, Network organisations, Inter-organizational networks
Abstrakt
Współczesne procesy współpracy przedsiębiorstw przyjmują wiele postaci: od luźnej i nieformalnej po bardziej sformalizowane. Szczególnym rodzajem współpracy jest koopetycja. Współpraca w sieci międzyorganizacyjnej wymaga radzenia sobie z paradoksem: rywalizacja kontra współpraca. Z jednej strony mamy perspektywę pojedynczego, niezależnego przedsiębiorstwa, a z drugiej przedsiębiorstwa uwikłanego w sieć relacji. Relacje współdziałania sprawiają, że przedsiębiorstwa w sieci muszą pogodzić ze sobą aspekt konkurowania i współpracy. Można więc powiedzieć, że jest to nowy kierunek budowania relacji z innymi podmiotami otoczenia, który wszystkim podmiotom uwikłanym w relacje przynosi korzyści. W literaturze przedmiotu można wskazać wiele powodów nawiązywania relacji międzyorganizacyjnych. Zasadniczą perspektywą rozpatrywania motywów i korzyści uczestnictwa w sieci jest perspektywa renty ekonomicznej. Jest to renta, którą sieć jako całość oraz jej poszczególni uczestnicy przywłaszczają. Poszukiwanie renty ekonomicznej i możliwości jej przywłaszczania wydaje się głównym motywem tworzenia i funkcjonowania sieci międzyorganizacyjnych. Podstawową rentą jaka jest kształtowana w układach sieciowych jest renta relacyjna . Renta relacyjna czerpana jest z relacji międzyorganizacyjnych, które w konsekwencji są źródłem tzw. zasobów sieciowych. Występuje, gdy między uczestnikami sieci dochodzi do wymiany materialnych i niematerialnych zasobów oraz gdy inwestują oni w zasoby międzyorganizacyjne, czyli relacje. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Stańczyk-Hugiet E.: Przewaga konkurencyjna - ewolucja źródeł. W: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Red. B. Mikuła. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012.
 2. Wit B. de, Meyer R.: Synteza strategii. PWE, Warszawa 2007.
 3. Niemczyk J.: Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 4. Gulati R.: Network Location and Learning: the Influence of Network Resources and Firm Capabilities on Alliance Formation. "Strategic Management Journal" 1999, Vol. 20, No. 5.
 5. Lavie D.: The Competitive Advantage of Interconnected Firms: an Extension of the Resource-Based View. "Academy of Management Review" 2006, Vol. 31, No. 3.
 6. Budowanie związków z klientami na rynku business to business. Red. O. Witczak. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2008.
 7. Payne A.: Handbook of CRM. Achieving Excellence in Customer Management. Butterworth-Heinemann, Oxford 2006.
 8. Szymura-Tyc M.: Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006.
 9. Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody. Red. K. Perechuda. Placet, Warszawa 2000.
 10. Sztumski J.: Społeczeństwo i wartość. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1992.
 11. Varian H.R.: Mikroekonomia. PWN, Warszawa 1999.
 12. Instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem przez finanse. Red. B. Woźniak-Sobczak. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2010.
 13. Zarządzanie przedsiębiorstwem. Red. M. Strużycki. Difin, Warszawa 2002.
 14. Zarzecki D.: Metody wyceny przedsiębiorstw. Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 1999.
 15. Rappaport A.: Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora. Wig-Press, Warszawa 1999.
 16. Fisher A.B.: Creating Stockholder Wealth. "Fortune" 1995, No. 132.
 17. Cwynar A., Cwynar W.: Zarządzanie wartością dla akcjonariuszy na podstawie modelu MVA. "Przegląd Organizacji" 2000, nr 10.
 18. Jeżak J.: Zarządzanie przedsiębiorstvem zorientowane na wzrost wartości dla jego właścicieli. "Przegląd Organizacji" 2001, No. 5.
 19. Motylka-Kuźma A., Wieprow J.: Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie. Dyfïn, Warszawa 2013.
 20. Drucker P.F.: Myśli przewodnie Druckera. MT Biznes, Warszawa 2002.
 21. Steward G.B.: Mistrzowie opłacalnego wzrostu. "Harvard Business Review Polska", marzec 2005.
 22. Prahalad C.K., Ramaswamy V.: Przyszłość konkurencji. PWE, Warszawa 2005.
 23. Dobiegała-Korona B.: Budowa i wzrost kapitału klienta. "CEO - Magazyn Top Menedżerów" 2008, maj.
 24. Podstawy marketingu. Ed. J. Altkorn. Instytut Marketingu, Kraków 2006.
 25. Kotler Ph.: Marketing. Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
 26. Szymura-Tyc M.: Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006.
 27. Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie. Red. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski. Poltext, Warszawa 2010.
 28. Dobiegała-Korona B.: Nowa rola marketingu w budowie wartości przedsiębiorstwa. "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2012, nr 2.
 29. Bazarnik J., Wartość życiowa klienta (LTV). "Modem marketing" 2001, nr 3 (marzec).
 30. Kumar V.: Zarządzanie wartością klienta. PWN, Warszawa 2010.
 31. Godes D., Mayzlin D.: Firm - Created Word-of-Mouth Communication: A Field-Based Quasi-Experiment. "Yale School of Management Working Paper" 2004.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu