BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Osika Grażyna
Tytuł
Kłamstwo w negocjacjach
Lies in Negotiations
Źródło
Zeszyty Naukowe / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, 2006, nr 28, s. 271-282, tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Zeszyt Naukowy Katedry Socjologii i Psychologii
Słowa kluczowe
Negocjacje, Strategie negocjacyjne, Teoria negocjacji, Etyka biznesu, Etyka, Etyka działalności gospodarczej, Zachowania społeczne, Manipulacja społeczna, Psychologia społeczna, Psychologia biznesu, Komunikowanie społeczne
Negotiations, Negotiation strategies, Negotiation theory, Business ethics, Ethics, Business activity ethics, Social behaviour, Social manipulation, Social psychology, Business psychology, Social communication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ten jest próbą analizy kłamstwa w odniesieniu do procesu negocjacyjnego. Autorka zestawia motywy kierujące osobami kłamiącymi z celami, jakie w negocjacjach mają zostać osiągnięte. Wszelkie działania podejmowane w negocjacjach uzależnione są od rodzaju przyjmowanej strategii, stąd też to właśnie strategia stanowi punkt wyjścia do przeprowadzanych badań. W prezentowanej analizie przyjęto perspektywę pragmatyczną. Dzięki temu, niniejszy artykuł może stanowić teoretyczną podstawę mającą zastosowanie w konkretnych sytuacjach negocjacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The article is an attempt of analysis of lies concerning the negotiation process. The author connects the reasons motivating liers with the the purposes which are to be achieved during the process of negotiation. All activities in the negotiation process depend on a kind of accepted strategy, therefore strategy is a beginning point of this investigation. The author considers only pragmatic point of view, thus presented analysis could also form basis to practical application in actual negotiations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antas J.: O kłamstwie i kłamaniu, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 1999.
 2. Bazerman M., Neale M.: Negocjując racjonalnie, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Libra Pracownia Wydawnicza, Olsztyn 1997.
 3. Ekman P.: Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce, małżeństwie, PWN, Warszawa 1997.
 4. Goffman E.: Człowiek w teatrze życia codziennego, PIW, Warszawa 1981.
 5. Gryffin E.: Podstawy komunikacji społecznej, GWP, Gdańsk 2003.
 6. Kołakowski L.: Mini wykłady o maxi sprawach, Wyd. ZNAK, Kraków 1998.
 7. Mastenbroek W.: Negocjowanie, PWE, Warszawa 1996.
 8. Nęcki Z.: Negocjacje w biznesie, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1995.
 9. Nierenberg G. I.: Sztuka negocjacji jako metoda osiągania celu, P. Cichawa, B. Żebrowska, M. Nadworny (tłum.), Warszawa 1994.
 10. Osika G.: Negocjacje - charakterystyka procesu, Zeszyty Politechniki Śląskiej 2000, nr 7.
 11. Sigmund K., Ernest F., Ernest M., Nowak A.: Warto grać uczciwie, "Świat Nauki", marzec 2002.
 12. Ury W.: Odchodząc od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji, PWE, Warszawa 1995.
 13. Walters S., B.: Kłamstwo cała prawda o..., GWP, 2002.
 14. Witkowski T.: Psychologia kłamstwa, Oficyna Wydawnicza UNUS, 2002.
 15. Zbiegiń-Maciąg L.: Taktyki i techniki negocjacyjne, Wyd. AGH, Kraków 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-9520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu