BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pięta-Kanurska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Obszary oddziaływania sektora kreatywnego na kształtowanie się nowego paradygmatu rozwoju gospodarki metropolii
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Badania miejskie i regionalne :Potencjały rozwojowe oraz kierunki przemian w miastach i regionach, 2015, s. 26-35, bibliogr.13 poz.,rys., tab
Słowa kluczowe
Gospodarka, Metropolizacja, Rozwój lokalny, Rozwój regionalny
Economy, Metropolisation, Local development, Regional development
Abstrakt
Współcześnie w wielu obszarach można zaobserwować proces przewartościowania dotychczasowych paradygmatów. Jednym z nich jest odejście od postrzegania kultury jedynie przez pryzmat wartości autotelicznych i dostrzeganie w niej walorów bardziej użytkowych. Zauważalne jest to również w aspekcie ekonomicznym - stąd zainteresowanie sektorem kreatywnym jako nowym motorem rozwoju gospodarczego. W szczególności zwraca się także uwagę na przedsięwzięcia w obszarze kultury, które coraz częściej postrzegane są przez pryzmat zmian społecznych, które stymulują rozwój społeczeństwa i gospodarki. Kultura budująca podmiotowość człowieka, rozwijająca tożsamość, otwartość, kształtująca postawy współpracy czy wyzwalająca kreatywność uwalnia rezerwy, bez których trudno będzie osiągnąć rozwój na miarę naszych aspiracji i przejść od przysłowiowego podwykonawcy do kreatora i integratora nowych rozwiązań, pomysłów i produktów. Tak rozumiana kultura nie może być postrzegana jedynie jako "koszt", ale powinna być rozumiana jako "inwestycja" . Działalności oparte na kulturze stanowią jądro dla powstawania i rozwoju innych branż kreatywnych, które tworzą sektor kreatywny.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. BEDA, The Buremu of European Design Associations (2006), European Design Report. The European Design Industry in Facts and Figufes,,
 2. Creative Economy Report 2008. The challenge of assessing creative economy: towards informed policy making. Summary, UNCTAD/DITC/2008/2
 3. Florida R.: The Rise of the Creative Class: A How It's Transforming Work, Leisure and Community. Basic Books, New York 2002
 4. Investing in Creative Industries: A Guide for Local Authorities. British Council 2009
 5. Klasik A.: Budowanie i promowanie kreatynvnej aglomeracji miejskiej, www.gwsp.edu.pl
 6. Klasik A.: Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji. Wydawnictwo UE, Katowice 2010
 7. Klasik A., Drobniak A., Wrana K.: Perspektywy rozwoju aglomeracji górnośląskiej na podstawie sektora gospodarki kreatywnej. "Biblioteka Regionalisty" 2009, nr 9, s. 55-75
 8. Kultura-Polityka-Rozwój. O kulturze jako "dźwigni rozwoju społecznego polskich metropolii i regionów''. "Wolność i Solidarność" 2012, nr 44, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańsk
 9. Reid B., Albert A., Hopkins L.: A Creative Block? The Future of the UK. Creative Industries A Knowledge Economy & Creative Industries Report. The Work Foundation 2010
 10. Stryjakiewicz T.: Sektor kreatywny jako czynnik kształtujący nową jakość przestrzeni europejskiej. W: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic - nowe wyzwania. Red. D. Ilnicki, K. Janc. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008
 11. Stryjakiewicz T., Męczyński M., Stachowiak: Sektor kreatywny w poznańskiej gospodarce. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2009
 12. Szultka S.: Klastiy w sektorach kreatywnych - motory rozwoju miast i regionów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012
 13. Tornqvist G.: Creativity and the Renewal of Regional Life. W: Creativity and Context: A Seminar Report. Lund Studies in Geography. B. Human Geography. Ed. A. But- timer. Gleerup, Lund 1983, No. 50, s. 91-112
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu