BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawołek Julia (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Zmiany samowystarczalności żywnościowej krajów Unii Europejskiej
Changes in Food Self-Sufficiency in the European Union Countries
Źródło
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2015, t. 102, z. 2, s. 67-77, tab., bibliogr. 15 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo żywnościowe, Przemysł rolno-spożywczy, Konsumpcja żywności
Food security, Agri-food industry, Food consumption
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie zmian poziomu samowystarczalności żywnościowej w krajach członkowskich UE, definiowanej jako stosunek krajowego zużycia artykułów rolno-spożywczych względem krajowej produkcji. W latach 2004-2011 w UE nie zaobserwowano istotnych zmian samowystarczalności żywnościowej. Przeprowadzona analiza wykazała, że kraje wyżej rozwinięte mają wyższą samowystarczalność w zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego, a niżej rozwinięte w zakresie zbóż. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to discuss the changes in food self-sufficiency in the EU countries, defined as the proportion of domestic consumption in comparison with domestic production. In 2004-2011 there were no significant changes in food self-sufficiency in the EU. The analysis showed that the more developed countries have a higher self-sufficiency in livestock products, while less developed countries in the field of cereals. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baer Agnieszka, 2002: Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na samowystarczalność żywnościową na tle poziomu konsumpcji, "Roczniki Naukowe SERiA" t. IV, z. 2, s. 12-17.
 2. Baer-Nawrocka Agnieszka, 2014: Zmiany w spożyciu i stopniu samowystarczalności żywnościowej w Unii Europejskiej, [w] Agrobiznes 2014 Problemy ekonomiczne i społeczne, (red.) A. Olszańska, J. Szymańska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 19-27.
 3. Chotkowski Jacek, 2006: Perspektywy produkcji ziemniaków w Polsce w opiniach przedsiębiorstw nasiennych, Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 242, Radzików, s. 153-160.
 4. Gulbicka Bożena, 2009a: Bezpieczeństwo żywnościowe krajów rozwijających się, "Roczniki Nauk Rolniczych, seria G", t. 96, z. 4, s. 50-58.
 5. Gulbicka Bożena, 2009b: Problemy wyżywienia w krajach rozwijających się, Program Wieloletni 2005-2009, Warszawa.
 6. Hałasiewicz Andrzej, 2010: Rozwój obszarów wiejskich w kontekście zróżnicowań przestrzennych w Polsce i budowania spójności terytorialnej kraju, Warszawa.
 7. Kwasek Mariola, 2012: Fizyczna dostępność, [w] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (17) Ocena stanu wyżywienia ludności w Polsce w aspekcie bezpieczeństwa żywnościowego, (red.) M. Kwasek, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 23-45.
 8. Małysz Jerzy, 2008: Bezpieczeństwo żywnościowe strategiczną potrzebą ludzkości, AlmaMer, Warszawa.
 9. Mikuła Aneta, 2012: Bezpieczeństwo żywnościowe Polski, "Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", t. 99, z. 4, s. 38-47.
 10. Obiedzińska Agnieszka, 2012: Bezpieczeństwo żywnościowe, [w] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (17) Ocena stanu wyżywienia ludności w Polsce w aspekcie bezpieczeństwa żywnościowego, M. Kwasek (red.), IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 9-22.
 11. Pawlak Karolina 2005: Wybrane aspekty konkurencyjności polskiego sektora owocowo-warzywnego na tle krajów Unii Europejskiej, "Wieś i Rolnictwo", nr 3(128), s. 162-178.
 12. Szczepaniak Iwona, 2012: Samowystarczalność żywnościowa Polski, "Przemysł Spożywczy, "SIGMA-NOT" nr 2, Warszawa.
 13. Wilkin Jerzy, 2009a: Bezpieczeństwo żywnościowe - koncepcje teoretyczne i instytucjonalne warunki realizacji, Uniwersytet Warszawski oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, XXIX Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna, Zakopane, 22-24 maja 2009 r. (prezentacja).
 14. Wilkin Jerzy, 2009b: Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście europejskim i globalnym. Implikacje teoretyczne i praktyczne, referat przygotowany na VIII Kongres Ekonomistów Polskich: "Polska w gospodarce światowej - szanse i zagrożenia rozwoju", 29-30 listopada 2007, Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna, Zakopane, 22-24 maja 2009 r.
 15. Wspólna Polityka Rolna jako europejska polityka żywnościowa. 2011: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa, s. 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-4362
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu