BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimek Michał (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Bezpieczeństwo teleinformatyczne i bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwach budownictwa inżynieryjnego
Communication Technology Security and Information Security in Enterprises of Engineering Construction
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (32), 2015, nr 105, s. 95-102, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo budowlane, Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, Bezpieczeństwo informacji
Construction company, Teleinformation systems security, Information security
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przybliżenie aspektów związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym i zastosowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w przedsiębiorstwach budownictwa inżynieryjnego. System ten wchodzi w skład Zintegrowanego Systemu Zarządzania w tych przedsiębiorstwach. Stanowi jeden z najważniejszych elementów Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Pomaga w zdobywaniu pozycji firm budowlanych na rynku krajowym i międzynarodowym oraz wspiera zarządzanie poufną informacją, jak również niezakłóconą i bezpieczną pracą stosowanych technologii przetwarzania i transmisji danych. Słowa kluczowe: System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, bezpieczeństwo teleinformatyczne, bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo usług, bezpieczeństwo decyzji. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present aspects related to the teleinformatic safety and use of the Information Security Management System in engineering construction enterprises. This system is part of the Integrated Management System in these companies. It is one of the most important elements of the Integrated Management System. It helps in building the position of construction companies at the domestic and international level, and supports the management of confidential information, as well as the smooth and secure operation of applied technology and data processing.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Białas A., Bezpieczeństwo informacji i usług, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006.
  2. Kamińska I., Bezpieczeństwo decyzji, Biblioteka Szkoły Transformacji, Wrocław 2009.
  3. Klimek M., Wyrębek H., Bezpieczeństwo i źródła sukcesu w przedsiębiorstwach budownictwa inżynieryjnego, [w:] Efektywność organizacji, red. M. Cisek, A. Marciniuk-Kluska, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2013.
  4. Lipiński Z., Bezpieczeństwo teleinformatyczne - Wstęp. Wykład 1' Instytut Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013.
  5. PN-ISO/IEC 27001,Technika Informatyczna, Techniki Bezpieczeństwa, Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, Wymagania, styczeń 2007.
  6. Skrzypek E. (red.), Jakość zasobów niematerialnych a doskonalenie organizacji w warunkach turbulentnego otoczenia, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu