BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rytel Olga (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Jakość obsługi : oczekiwania a rzeczywistość
Quality of Service : Expectations and Reality
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (32), 2015, nr 105, s. 181-190, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Jakość usług, Ocena jakości usług, Konsumencka ocena jakości, Oczekiwania
Quality of services, Service quality assessment, Consumers' quality assessment, Expectations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poruszono problematykę dokonywanej przez konsumenta oceny jakości usług - wskazano kryteria stosowane przez klienta, a także przedstawiono model luk jakościowych. Rozważania wsparto przykładem, dotyczącym fikcyjnej firmy produkującej meble. (abstrakt oryginalny)

This paper describes a customer's evaluation of the quality of service. It concerns criteria of evaluation and model of gaps' quality. It includes an example, which describes an imaginary furniture company.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borecki W., Urbaniak M., Zdefiniować jakość, "Problemy Jakości" 1996, nr 12.
  2. Byzia T., Jakość totalna i wiek niepewności, "Manager" 2002, nr 10.
  3. Gołębiowski M., Janasz W., Prozorowicz M., Polityka projakościowa w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000.
  4. Iwankiewicz-Rak B., Marketing organizacji niedochodowych. Wybrane problemy adaptacji w warunkach polskich, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1997.
  5. Januszkiewicz W., Konkurencyjność polskiego sektora usług w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, [w:] J. Bossak, W. Bieńkowski (red.), Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, t. II, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2001.
  6. Jazdon A., Doskonalenie zarządzania jakością, Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001.
  7. Jedliński M., Jakość w nowoczesnym zarządzaniu, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, Szczecin 2000.
  8. Otto J., Jakość dla klienta, "Manager" 2001, nr 1.
  9. Payne A., Marketing usług, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu