BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajdka Jerzy (Uniwersytet Łódzki), Pietraszewski Piotr (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wzrost zysków spółki a stopy zwrotu z akcji
Earnings Growth and Stock Returns
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 93-102, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Spółki giełdowe, Stopa zwrotu akcji, Zysk na akcję
Stock market companies, Stock rate of returns, Earnings per Share (EPS)
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule omówiono problem relacji pomiędzy wzrostem zysków spółki a stopą zwrotu z akcji. Jak to wykazano na podstawie badań dotyczących rynków międzynarodowych, ani szybki wzrost gospodarczy ani też szybki wzrost zysków uzyskiwanych przez spółki nie gwarantują wysokich stop zwrotu z akcji dla inwestorów. Są różne przyczyny takiego stanu rzeczy, jednak jednym z najbardziej istotnych wydaje się cena, jaką inwestorzy płacą za możliwości wzrostu. W artykule przedstawiono wyniki badań nad tym problemem w odniesieniu do rynków zagranicznych, jak również zaprezentowano wyniki wstępnych badań nad tym problemem w odniesieniu do rynku polskiego przeprowadzonych na próbie spółek z indeksu WIG20. Rezultaty badań wskazują na pozytywną korelację pomiędzy stopą wzrostu EPS a stopą zwrotu z akcji, jednak uzyskane wyniki nie we wszystkich podokresach okazały się istotne statystycznie. (abstrakt oryginalny)

In paper we discuss the problem of relations between EPS growth and stock return. As it was presented on data from international capital market neither fast economic growth nor fast corporate EPS growth guarantee high stock returns for investors. There are several explanations for such relation, however it seems that valuation plays a critical role. Investors should pay attention to growth, however, more important is how much they pay for that growth. In article we discuss that issue on the example of foreign markets as well as domestic market. In research on the sample of companies included into WIG20 index we have found positive correlation between EPS growth and stock rate of return however it was not significant in each subperiod. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Binswanger M. (2000), Stock Market Booms and Real Economic Activity: Is this Time Different?, "International Review of Economics & Finance" vol. 9, no. 4.
 2. Binswanger M. (2004), Stock Returns and Economic Activity in the G-7 Countries: Did the Relationship Change during the 1980s?, "Quarterly Review of Economics and Finance" , vol. 44, no. 2.
 3. Brzeszczyński J., Gajdka J., Schabek T. (2009), Koniunktura giełdowa a zmiany w realnej sferze gospodarki w Polsce, "Przegląd Organizacji" nr 7-8.
 4. Demirguc-Kunt A., Levine R. (1996), Stock markets, corporate finance and economic growth. An Overview, "World Bank Review", May.
 5. Estrada J. (2012), Blinded by Growth, "Journal of Applied Corporate Finance" vol. 24, no. 3.
 6. Filler R.K., Hanousek J., Campos N.F. (1999), Do Stock Markets Promote Economic Growth, William Davidson Institute Working Paper Series no. 267.
 7. Gajdka J., Pietraszewski P. (2014) Wzrost gospodarczy a ceny akcji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 67, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 8. Hassapis C., Kalyvitis S. (2002), Investigating the Links between Growth and Stock Price Changes with Empirical Evidence from the G-7 Economies, "Quarterly Review of Economics and Finance" vol. 42, no. 3.
 9. Huang A.G., Wirjanto T.S. (2011), Is China's P/E Ratio too Low? Examining the Role of Earnings Volatility, Working Paper.
 10. Malkiel B. (1999), A random walk down Wall Street, W.W. Norton&Company, New York.
 11. Ritter J. (2012), Is Economic Growth Good for Investors, "Journal of Applied Corporate Finance" vol. 24, no. 3.
 12. Sawhney B., Annoruo E., Feridun M. (2006), Long-run Relationship Between Economic Growth and Stock Returns: An Empirical Investigation on Canada and the United States, "Journal of Economics" vol. 54, no. 6.
 13. Siegel J.J. (2002), Stocks for the long run, McGraw-Hill (fourth edition).
 14. Wyżnikiewicz B., Fundowicz J., Peterlik M., Łapiński K., Dudek Ł. (2005), Silna giełda siłą gospodarki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu