BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leończuk Dorota (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Implementacja wyników foresightu narodowego na przykładzie doświadczeń Wielkiej Brytanii
Implementation of the Results of National Foresight Studies : the Case of the United Kingdom
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (33), 2015, nr 106, s. 109-120, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Metoda foresight, Polityka państwowa, Ocena projektu, Studium przypadku
Foresight method, State policy, Project evaluation, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niezwykle trudnym zadaniem, jakie stoi przed organizatorami oraz jednostkami finansującymi projekty foresightowe, jest wykorzystanie rezultatów badań. Już na etapie planowania i organizowania projektów należy uwzględnić kwestię późniejszej przydatności wyników oraz siły ich oddziaływania. Cennych wskazówek w tym zakresie dostarczają brytyjskie doświadczenia w prowadzeniu Narodowego Programu Foresight. W artykule przeanalizowano kolejne cykle projektu prowadzonego w Wielkiej Brytanii, a także wskazano dobre praktyki w zakresie wykorzystania wyników foresightu w kształtowaniu polityki państwa w świetle ewaluacji projektów. (abstrakt oryginalny)

The problem of the implementation of the results of foresight studies is a big challenge for their organizers and founders. The issue of the usefulness of the results should be considered at the stage of planning and organizing projects. British experience in conducting the National Foresight Programme provides valuable guidance. In this article the three cycles of the UK National Foresight Programme is described. Moreover, the author identifies the best practices in implementing the results of foresight studies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Evaluation of the United Kingdom Foresight Programme, Final Report, PREST, Manchester Business School, University of Manchester, March 2006.
 2. Foresight technologiczny, Podręcznik. Tom 1, Organizacja i metody, UNIDO, 2005.
 3. Georghiou L., Evaluating Foresight and Lessons for Its Future Impacts, The second international conference on technology foresight, Tokyo, 27-28.02.2003.
 4. Georghiou L., Keenan M., Evaluation of national foresight activities: Assessing rationale, process and impact, Technological Foresacting & Social Change, 2006, Vol. 73.
 5. Georghiou L., Keenan M., Miles I., Assessing the impact of the UK's evolving national foresight programme, Int. J. Foresight and Innovation Policy, 2010, Vol. 6.
 6. Havas A., Schartinger D., Weber K. M., The impact of foresight on innovation policymaking: recent experiences and future perspectives, Research Evaluation, June 2010, Vol. 19(2).
 7. Martin B. R., Johnston R., Technology Foresight for Wiring Up the National Innovation System, Technological Forecasting and Social Change, 1999, Vol. 60.
 8. Nazarko J. (red.), Badanie ewaluacyjne realizowanych w Polsce projektów foresight, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2012.
 9. Pindlowa W., Informacja naukowa i Narodowy Program Foresight "Polska 2020", [Dokument elektroniczny]. http://skryba.inib.uj.edu.pl/wydawnictwa/e04/ pindlowa.pdf, data wejścia: 20.06.2014.
 10. Saritas O., Oner M. A., Systemic analysis of UK foresight results Joint application of integrated management model and roadmapping, Technological Foresacting & Social Change, 2004, Vol. 71.
 11. Schartinger D., Weber M., Experiences and practices of Technology Foresight in the European Region, Paper for the UNIDO Expert Group Meeting, Vienna 29/30 May 2007.
 12. Szpilko D., Doświadczenia Węgier w organizacji i wdrażaniu foresightu narodowego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2013, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu