BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pasierbek Wit (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Tytuł
Specificità delle coincidenze delle frontiere educative e religiose in Polonia dal XVI al XVIII secolo
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2012, vol. 11, nr 22, s. 171-180
Słowa kluczowe
Religia, Edukacja, Kościół katolicki
Religion, Education, Roman Catholic Church
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Tematyka granic edukacyjnych i religijnych przybiera szczególną rolę w dobie globalizacji, gdyż z jednej strony próbuje się zamazywać wszelakie granice zmierzając w kierunku liberalizmu i permisywizmu, z drugiej jednak strony poczucie tożsamości, suwerenności i niepowtarzalności zmierza w kierunku jasnego określania granic wszelakich. Autor traktuje o okolicznościach granic w sferze religii, kultury i edukacji w Polsce XVI do połowy XVIII wieku. Tamte czasy charakteryzowały dwa istotne faktory: najpierw mamy upadek idei średniowiecza i mocne wkraczanie humanizmu i ukierunkowania na człowieka. To naturalnie wyraźnie miało wpływ charakter religijności. Drugi faktor dotyczy wojen, zarówno na zachodzie, jak na wschodzie Polski. Wprawdzie ziemie zachodnie powoli uzyskiwały pewną stabilność, tak ziemie wschodnie często były najeżdżane z obu stron. By wykazać specyfikę granic edukacyjno-religijnych w ówczesnej Polsce, autor rozpoczął od przedstawienia historii i wpływów religijnych za tym idących. Później przedstawił sytuację szkolnictwa i edukacji w Polsce dzieląc ją na katolicką, protestancką i uniacką/ortodoksyjną. Końcowym efektem była analiza wpływów edukacyjnych na ludność w oparciu o ich przynależność religijną. W konkluzji autor zauważył, iż istotą rozważań dotyczących edukacji, kultury, religii są odpowiednie założenia antropologiczne, a konkretnie właściwe rozumienie człowieka, gdyż w tym autor upatruje wszelakie różnice i granice w świecie.(abstrakt oryginalny)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
ita
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu