BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turczak Anna (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie)
Tytuł
Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce
Prospects for Development of Organic Farming in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Firma i Rynek, 2014, nr 1, s. 59-72, rys., tab.
Słowa kluczowe
Ekologia, Rolnictwo ekologiczne, Żywność ekologiczna, Rozwój rolnictwa, Prognozy ekonometryczne
Ecology, Ecological agriculture, Organic food, Rural development, Econometric forecasts
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule wyjaśniono istotę rolnictwa ekologicznego. Następnie szczegółowo omówiono zasady, na których opiera się prowadzenie ekogospodarstwa. Jest to zasada zdrowotności, zasada ekologii, zasada sprawiedliwości i zasada troskliwości. W dalszej części dokonano oceny stopnia rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Na końcu artykułu postawiona została prognoza na 2020 rok. Jakość tej prognozy zweryfikowano przy pomocy odpowiednich narzędzi ekonometrycznych. (abstrakt oryginalny)

In the article the essence of organic farming was explained. Then the rules of running eco-farm were in detail discussed. These are the health principle, the ecology principle, the justice principle and the solicitude principle. In the following part of the article the level of development of organic farming in Poland was assessed and at the end the prediction for 2020 was made. The quality of the prediction was verified using appropriate econometric tools. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Cieślak, Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 54.
 2. R. Czyżycki, M. Hundert, R. Klóska, Wybrane zagadnienia z ekonometrii. Wydawnictwo ECONOMICUS, Szczecin 2004, s. 151.
 3. P. Dittmann, Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 66-67.
 4. P. Dittman, Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 78.
 5. S. Grykień, Bariery rolnictwa ekologicznego w Polsce. [w:] Funkcje obszarów wiejskich. Akademia Świętokrzyska, Kielce 2005, s. 63-71.
 6. B. Guzik, Podstawy ekonometrii. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, s. 92.
 7. Ekonometria stosowana w przykładach i zadaniach. Praca zbiorowa pod redakcją naukową J. Hozera, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Stowarzyszenie "Pomoc i Rozwój", Szczecin 2007, s. 33.
 8. Ekonometria. Metody, przykłady, zadania. Praca zbiorowa pod redakcją naukową J. Dziechciarza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 104.
 9. W. Łuczka-Bakuła, Rozwój rolnictwa ekologicznego oraz dystrybucji i konsumpcji jego produktów. "Wieś i Rolnictwo", nr 2, 2005, s. 178.
 10. E. Nowak, Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 38.
 11. B. Romankiewicz, J. Krupa, Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie podkarpackim. [w:] Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Pogórza Dynowskiego. red. J. Krupa, T. Soliński, Materiały z konferencji 2-3 czerwca 2011 r., Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów 2012, s. 174.
 12. M. Zuba, Szanse i bariery w integracji łańcucha żywności ekologicznej w Polsce. [w:] Węzły gordyjskie rozwoju Polski Wschodniej, red. M. Stefański, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Seria Ekonomia nr 3, 2012, s. 279-280.
 13. A. Zaliaś, B. Pawełek, S. Wanat, Prognozowanie ekonometryczne. Teoria, przykłady, zadania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 78.
 14. K. Zawiślak, W. Szymański, M.K. Kostrzewska, Profesor Witold Niewiadomski, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. 66 lat w służbie polskiego rolnictwa. ART, Olsztyn 1995, s. 54.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu