BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podogrodzka Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Klasa kreatywna a przestrzenne zróznicowanie nierówności społecznych w Polsce
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Badania miejskie i regionalne :Potencjały rozwojowe oraz kierunki przemian w miastach i regionach, 2015, s. 36-52, bibliogr.19 poz.,rys., tab
Słowa kluczowe
Nierówności społeczne, Rynek pracy, Zatrudnienie, Bezrobocie, Powiat
Social inequality, Labour market, Employment, Unemployment, County
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Rozważania na temat nierówności społecznych, a zwłaszcza wykluczenia społecznego, które można zdefiniować jako: "brak lub ograniczenie możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich, a w szczególności osób ubogich. (...) to sytuacja uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca jednostce lub grupie zgodne z prawem pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych i infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów i zdobywanie dochodów w godny sposób" znajdują się w centrum uwagi wielu badaczy z różnych dyscyplin naukowych. Na przykład R. Lister w swojej książce omawia różne koncepcje nierówności społecznych oraz ich wpływ na poczucie własnej wartości jednostki. W pracy pod redakcją L. Frąckiewicz zagadnienia te omawiane są w kontekście np. praw człowieka, zrównoważonego rozwoju czy zachowań konsumenckich. Natomiast w pracy pod redakcją L. Frąckiewicz oraz A. Rączaszka dotyczą one m.in. przepływów międzygeneracyjnych oraz jakości kapitału społecznego, zwłaszcza wśród osób starszych. Rozważa się je również w powiązaniu z dostępnością do rynku pracy oraz atypowymi formami zatrudnienia. Na szczególną uwagę zasługuje praca A. Poray , w której omówiono zagadnienia związane z przemianą sposobów bytowania społeczeństwa (jednostki) od stanu ubóstwa do stanu zamożności w sensie ekonomicznym (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bezpieczeństwo socjalne. Red. L. Frąckiewicz. Wydawnictwo AE, Katowice 2003
 2. Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna. Red. S.M. Kot, A. Malawski, A. Węgrzecki. Wydawnictwo AE, Kraków 2004
 3. Florida R.: Narodziny klasy kreatywnej. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010
 4. Kapitał społeczny. Red. L. Frąckiewicz, A. Rączaszek. Wydawnictwo AE, Katowice 2004
 5. Kasprzyk B., Fura B.: Wykorzystanie modeli logitowych do identyfikacji gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem. "Wiadomości Statystyczne" 2011, nr 6, s. 1-15
 6. Lister R.: Bieda. Wydawnictwo Sic! s.c., Warszawa 2007
 7. Nierówności społeczn&a wzrost gospodarczy. Red. M.G. Woźniak. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011
 8. Panek T.: Metody pomiaru ubóstwa. "Wiadomości Statystyczne" 2005, nr 7, s. 1-12
 9. Panek T.: Metody pomiaru ubóstwa. "Wiadomości Statystyczne" 2005, nr 8, s. 28-42
 10. Panek T.: Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011
 11. Panek T.: Wielowymiarowy obraz ubóstwa w Polsce w ujęciu terytorialnym. "Wiadomości Statystyczne" 2010, nr 2, s. 18-37
 12. Panek T.: Wskaźniki ubóstwa w ujęciu wielowymiarowym. "Wiadomości Statystyczne" 2009, nr 12, s. 1-13
 13. Polityka społeczno-ekonomiczna w dobie przemian. Red. E. Kryńska. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006
 14. Poray A.: Przemiany bytowe społeczeństwa od ubóstwa do zamożności gospodarczej. Wydawnictwo "Labor", Warszawa 1993
 15. Radzukiewicz M.: Nierówności i wykluczenie społeczne w Polsce. "Wiadomości Statystyczne" 2010, nr 10, s. 26-45
 16. Suimicka M.: Wskaźniki ubóstwa społecznego. "Wiadomości Statystyczne" 2003, nr 1, s. 22-27
 17. Szukielojć-Bieńkuńska A.: W stronę wielowymiarowej analizy ubóstwa i społecznego wykluczenia. "Wiadomości Statystyczne" 2006, nr 5, s. 5-15
 18. Szukielojć-Bieńkuńska A., Verger D., Merceroh S., Fali M.: Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Koncepcja pomiaru. "Wiadomości Statystyczne" 2010, nr 12, s. 22-35
 19. Wykluczenie społeczne. Red. L. Frąckiewicz. Wydawnictwo AE, Katowice 2005
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu