BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marcysiak Agata (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Marcysiak Adam (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Faktoring jako element zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa
Factoring as an Element of Liquidity Management Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (33), 2015, nr 106, s. 163-171, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Faktoring, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Bariery rozwojowe
Factoring, Enterprises financial liquidity, Development barriers
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest próba przedstawienia faktoringu jako narzędzia finansowego pomagającego zachować płynność finansową przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę zwrócono na czynniki sprzyjające rozwojowi usług faktoringowych w obecnej sytuacji gospodarczej. W opracowaniu wskazano także główne bariery przeciwdziałające dalszemu wzrostowi wielkości obrotów w tym sektorze rynku.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present factoring as a financial tool that helps to retain liquidity. Particular attention was paid to the factors conducive to the development of factoring services in the current economic situation. The study also identified the main barriers to counteract a further increase in turnover in this market.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011.
 2. Brigham E.F., Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 2007.
 3. Czarecki J., Faktoring jako instrument finansowania działalności MSP, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007.
 4. Działalność faktoringowa w 2013 roku, GUS, Warszawa 2014.
 5. Grzywacz J., Faktoring, Difin, Warszawa 2005.
 6. Jarzymowska M., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2013.
 7. Korenik D., Faktoring w bankowości, Wydawnictwo Ce De Wu, Warszawa 2014.
 8. Kreczmańska K., Faktoring w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Bart, Warszawa 1997.
 9. Kreczmańska-Gigol K., Opłacalność faktoringu dla przedsiębiorcy i faktora, Difin, Warszawa 2007.
 10. Ostaszewski J., Cicirko T., Kreczmańska-Gigol K., Russel P., Finanse spółki akcyjnej, Difin, Warszawa 2009.
 11. Ostaszewski J., Finanse, Difin, Warszawa 2013.
 12. Podedworna-Tarnowska D., Faktoring w Polsce - szanse i zagrożenia rozwoju, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2007.
 13. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 14. Tokarski M., Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu