BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlas Iwona
Tytuł
Finanse Unii Europejskiej
Finances of the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, 2002, nr 16, s. 38-49, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Zeszyt Naukowy Katedry Ekonomii i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych
Słowa kluczowe
Finanse WE, Polityka finansowa, Budżet UE, Polityka budżetowa, Dochody budżetowe, Wydatki budżetowe, Planowanie finansowe
EC finance, Financial policy, EU budget, Budgetary policy, Budget revenue, Budget expenditures, Financial planning
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Integracja w ramach Unii Europejskiej obejmuje cztery wolności (swobodny przepływ towarów. usług, kapitału i osób) oraz realizację szerokiego wachlarza wspólnotowych polityk (rolnej, transportowej, monetarnej, edukacyjnej, badawczo-rozwojowej, ochrony środowiska i innych). Prowadzenie wspólnych polityk na poziomie ugrupowania integracyjnego jest zadaniem niezwykle złożonym i kosztownym. W pracy omówiono źródła dochodów budżetowych we WE oraz główne cele wydatków ze wspólnotowego budżetu. Dodatkowo przeanalizowano procedurę uchwalania budżetu, od jego tworzenia do udzielenia absolutorium, na przykładzie budżetu na rok 2002. Przedstawiono kraje członkowskie w podziale na beneficjentów netto i płatników netto. (abstrakt oryginalny)

Integration conducted within the European Union embraces four freedoms (free movement of goods, services, capital and labour) as well as a wide range of common policies (agricultural, transport, monetary, educational, research and development, environmental and many other policies). Conducting common policies is complicated and takes much money. All incomes and expenditures of the ECs are included in the budget of the ECs. The article discusses sources of income in the budget of the European Union and main aims of budgetary expenditure. In addition to that it gives description and analysis of the process of budget from the very beginnig up to absolutorium. EU member states were divided into two groups: net beneficiaries and net payers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Wybrane problemy procesów integracyjnych we współczesnej gospodarce światowej, pr. zb. pod red. E. Oziewicz, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995.
 2. Encyklopedia Powszechna. Tom 11, PWN, Warszawa 2000.
 3. W. Weidenfeld, W. Wessels: Europa od A do Z Podręcznik integracji europejskiej, Wyd. "Wokół nas", Gliwice 1995.
 4. A. Marszałek: Integracja europejska. Podręcznik, Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź 1997, część C.
 5. Współczesna gospodarka światowa, pr. zb. pod red. A.B. Kisiel-Łowczyc, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994.
 6. Unia Europejska, pr. zb. pod red. L. Ciamagi, PWN, Warszawa 1997.
 7. Dokumenty Europejskie. Tom III, w opr. A. Przyborowskiej-Klimczak, E. Skrzydlo-Tefelskiej. Wyd. Morpol, Lublin 1999.
 8. M. Kraff: Die Ausgaben der Europaischen Union - Uberlblick uber die Wirkungen, den rechtlichen und organisatorischen Rahmen sowie die Grunde des starken Anstiegs, Univ. Trier, Trier 2001.
 9. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec: Unia Europejska. Integracja Polski z UE, IKiCHZ, Warszawa 1997.
 10. H. Tendera-Właszczuk: Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód. Przypadek Polski, PWN, Warszawa 2001.
 11. Der Haustalt der Europaischen Union: Was geschieht mit Ihrem Geld?, Luksemburg 2000.
 12. UE. Szczyt w Berlinie na wagę złota, "Rzeczpospolita" 1999, nr 70 z 24 marca.
 13. Agenda 2000. Mogą nas powołać za dwa lata, "Rzeczpospolita" 1999, nr 73 z 27-28 marca.
 14. Agenda 2000 - Starkung und Erwilerung der Europaischen Union, Luksemburg 2000.
 15. Rozporządzenie Rady nr 729/70 z dnia 21 kwietnia 1970 roku.
 16. M. Kraff: Analyse der Nettozahler - bzw. Nettoempfangerdiskussion, Trier 2001.
 17. M. Brzóska: Możemy tylko skorzystać, "Rzeczpospolita" 1999, nr 72.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-9520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu