BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ćwiertnia Adriana (Briese Shipping Agency Ltd.)
Tytuł
Rozwój koncepcji CSR a Internet
Źródło
Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Firma i Rynek, 2015, nr 1, s. 45-59
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Internet, Technologie mobilne, Zdalne nauczanie
Corporate Social Responsibility (CSR), Internet, Mobile technologies, e-learning
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu będzie zaprezentowanie ścieżki rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) pod wpływem Internetu, a także analiza możliwości, które on kreuje dla dobra społeczeństwa. Przytoczona zostanie definicja CSR, a następnie zostanie poddana dyskusji kwestia parametryzacji CSR, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na Internet i jego wkład w CSR. Opracowanie podejmie przede wszystkim problematykę proponowanych rozwiązań technologicznych, które zwiększą poziom wiedzy, umiejętności, a także w praktyce rozwiążą wiele istotnych problemów społecznych. Zaprezentowane zostaną również wartości dla CSR i biznesu, które dzięki Internetowi powinny znaleźć wspólny mianownik. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the development path of corporate social responsibility (CSR), under the influence ofthe Internet, as well as the analysis of opportunities that it creates for the good of society. There will be quoted definitionof CSR, and it will be discussed the issue of CSR parametrization, which will have a direct impact on the Internet and itscontribution to CSR. The study will pay attention especially to suggested technological solutions, which will enhance thelevel of knowledge, skills, solve many important social problems in practice. There will be also presented the values forCSR and business, which thanks to the Internet, should find a common denominator. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Ashton, That "Internet of Things" Thing, "RfiD Journal", 22 czerwca 2009, [w:] A. Sznajder, Technologie mobilne w marketingu, Warszawa: Wolters Kluwer SA 2014, s. 16.
 2. H.R. Bowen, Social Responsibilities of the Businessman, Iowa City: University of Iowa Press, 2013.
 3. F. daCosta, Rethinking the Internet of Things,New York: Apress Open, 2013, s. 3-7.
 4. A. Edmuson, Globalized E-learning Cultural Challenges, Hershey: Idea group Inc. 2007, s. 53.
 5. B. Glinka, M. Kostera (red.), Nowe Kierunki w organizacji i zarządzaniu, Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012, s. 335.
 6. J. Hoeller, F. Tsiatis, C. Mulligan, S. Karnouskos, S. Avesand, D. Boyle, From Machine-to-Machine to the Internet of Things, Waltham: Academic Press, 2014, s. 17.
 7. K. Karcz, Międzynarodowe badania marketingowe, Uwarunkowania kulturowe, Warszawa: PWE, 2004, s. 55.
 8. S. Flaszewska, S. Lachiewicz (red.), Społeczne i organizacyjne czynniki rozwoju przedsiębiorczości, Łódź: Monografie Politechniki Łódzkiej, 2013, s. 197.
 9. A. Iwasiewicz (red.), Z problematyki ekonomii i zarządzania, Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Państwo i społeczeństwo, 2011, nr 2, s. 64.
 10. S. Lachniewicz, M. Matejuna (red.), Problemy współczesnej praktyki zarządzania, Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2007, s. 375.
 11. J. Lichtarski (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wrocław 2007, s. 90-93, [w:] A. Iwasiewicz (red.), Z problematyki ekonomii i zarządzania, Państwo i społeczeństwo, 2011, nr 2: Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011, s. 69.
 12. Ł. Makuch, Normy i standardy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Przewodnik po kluczowych standardach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz relacjach i współzależnościach pomiędzy nimi zachodzących, Warszawa 2011, s. 17.
 13. S. Mohanty, M. Jagadeesh, H. Srivatsa, Big Data Imperatives Enterprise 'Big Data' Warehouse, 'BI' Implementations and Analytics (The Expert's Voice), New York: Apress, 2013, s. 14.
 14. A. Nalepka, A. Ujwary-Gil (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Nowy Sącz: Wyższa Szkoła biznesu w Nowym Sączu, 2010, s. 107.
 15. F. Provost, T. Fawcett, Data Science for Business, Sebastopol: O'Reilly Media, Inc., 2013, s. 4-8.
 16. J. Rifkin, The zero marginal cost society, New York: Palgrave Macmillan, , 2014, s. 9, 13.
 17. A. Rudnicka, CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie, Warszawa: Wolters Kluwer, 2012, s. 44.
 18. A. Stabryła, S. Wawak (red.), Metody badania i modele rozwoju organizacji, Kraków: Mfiles.pl, 2012, s. 81.
 19. E. Stubbs, Big Data, Big Innovation, Enabling Competitive Differentiation trough Business Analytics, New Jersey: SasInstiture Inc., 2014, s. 50.
 20. A. Sznajder, Technologie mobilne w marketingu, Warszawa: Wolters Kluwer SA, 2014, s. 16.
 21. M. Żemigała, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Warszawa: Wolters Kluwer, 2007, s. 257.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu