BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czornik Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Uwarunkowania rozwoju polskich miast w świecie ponowoczesnym
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Badania miejskie i regionalne :Potencjały rozwojowe oraz kierunki przemian w miastach i regionach, 2015, s. 75-87, bibliogr.12 poz.,rys., tab
Słowa kluczowe
Rozwój miasta, Rozwój gospodarczy
City development, Economic development
Firma/Organizacja
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Śląska
University of Economics in Katowice,
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
Współcześnie polskie miasta rozwijają się łącząc w swych strategiach dwie główne orientacje dokonywania pożądanych zmian. Pierwszą jest likwidacja wieloletnich zaniedbań i nadrabianie zaległości, przede wszystkim w ramach infrastruktury technicznej, ale i innych dziedzin funkcjonowania. Druga to w ogólnym ujęciu dążenie do tworzenia atrakcyjnych miejsc życia i działalności gospodarczej, odpowiadających współczesnym wymaganiom ich użytkowników. Do inspiracji generujących taki rodzaj potrzeb należą trendy społeczno-kulturowe, które w globalnych realiach medialnych łatwo przenikają granice państw i tradycyjnie ujmowanych obszarów kulturowych. W świecie ponowoczesnym polskie miasta muszą się odnaleźć i przetrwać, ale ambicją władz i społeczności wielu z nich jest udział w zachodzących procesach cywilizacyjnych, nie tylko poprzez adaptowanie ich skutków w postaci importowania produktów i wzorców zachowań, ale i własny wkład w zachodzące przekształcenia. Trudności takiego uczestnictwa stwarzają ciągle jeszcze ewoluujące rozwiązania prawne, braki środków na inwestycje, istniejące elementy posocjalistycznego zagospodarowania przestrzennego czy powstające dopiero w wielu miejscach aktywne wspólnoty mieszkańców. Rozwiązań poszukuje się m.in. w kształtowaniu nowoczesnych cech zabudowy i funkcji przestrzeni publicznych oraz przeznaczeniu wolnych terenów pod działalności umożliwiające realizację społecznych inicjatyw.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonides G.,van Raaij W.F.: Zachowanie konsumenta. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003
 2. Bauman Z.: Płynna nowoczesność. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006
 3. Bauman Z.: Ponowoczesność. W: Słownik społeczny. Red. B. Szlachta. Wydawnictwo WAM, Kraków 2004
 4. Bury P., Markowski T., Regulski J.: Podstawy ekonomiki miasta. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź 1993
 5. Gorzelak G.: Planowanie rozwoju lokalnego (omówienie książki Edwarda Blakley'a "Planning Local Economic Development"). W: Gmina, przedsiębiorczość, promocja. Red. J.P. Gieorgica, G. Gorzelak. "Studia Regionalne i Lokalne" 1993, nr 7
 6. Jałowiecki B., Szczepański M.S.: Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002
 7. Madurowicz M.: Dwulicowość sacrum miasta. W: Miasto postsocjalistyczne - organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. Red. I. Jażdżewska. XIV Konserwatorium Wiedzy o Mieście, UŁ, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2001
 8. Markowski T.: Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego. W: Gospodarka regionalna i lokalna. Red. Z. Strzelecki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
 9. Parysek J.J.: Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej. Wydawnictwo Naukowe U AM, Poznań 2007
 10. Rewers E.: Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta. Universitas, Kraków 2005
 11. .Słodczyk J.: Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia. Wydawnictwo UO, Opole 2001
 12. .Szahaj A.: Postmodernizm. W: Słownik społeczny. Red. B. Szlachta. Wydawnictwo WAM, Kraków 2004
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu