BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korenik Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Rogowska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Problemy tworzenia i funkcjonowania regionu transgranicznego na wybranym przykładzie
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Badania miejskie i regionalne :Potencjały rozwojowe oraz kierunki przemian w miastach i regionach, 2015, s. 116-126, bibliogr.9 poz.,rys., tab
Słowa kluczowe
Transakcje transgraniczne, Ekonomia, Gospodarka, Region przygraniczny
Cross-border transactions, Economics, Economy, Border areas
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska Zachodnia, Niemcy
Western Poland, Germany
Abstrakt
Do innych zjawisk wpływających w sposób bezpośredni na rozwój regionów, a mających wymiar międzynarodowy - związanych jednak bezpośrednio z transformacją (poprzez otwieranie się polskiej gospodarki) - zalicza się narastanie procesu globalizacji. Coraz większy wpływ na naszą gospodarkę wywierał także postępujący proces integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej. Obecnie można stwierdzić, że szczególnie ten ostatni proces w znaczny sposób oddziałuje na rozwój regionów naszego kraju. Mimo szerokiego pola niepewności i ograniczeń przewidywalności, z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że jest to kluczowy wyznacznik kształtowania się procesów w przestrzeni gospodarczej naszego kraju na najbliższe lata. Bez względu jednak na iterację czynników i zjawisk warunkujących intensywność procesów gospodarczych w przestrzeni, jednym z istotniejszych czynników jest położenie. Obszary skrajne, zlokalizowane daleko od centrum, o małej dostępności, wykazują gorsze wskaźniki aktywności gospodarczej.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borys T.: Obszary transgranicznej w statystyce regionalnej. GUS, Warszawa 1999
  2. Chojnacki M.: Działania integracyjne w niemiecko-polskim euroregionie. "Studia Regionalne i Lokalne" 2001, nr 1
  3. Europejska konwencja o współpracy transgranicznej pomiędzy wspólnotami i władzami terytorialnymi. Madryt 1980
  4. Glokalizacja. Red. K. Kuciński. Difin, Warszawa 2011
  5. Grosse G.T., http://www.mpp.org.pl/16/16_3.html
  6. Raczyk A., Bołzblasz S., Leśniak-Johann M.: Relacje Współpracy i Konkurencji Na Pograniczu Polsko-Niemieckim. Wydawnictwo Gaskor Sp. Z o.o., Wrocław 2012
  7. Skrzydło A.: Euroregiony z udziałem podmiotów polskich jako forma współpracy transgranicznej. "Sprawy Międzynarodowe" 1994, nr 3
  8. Studium Zagospodarowania Pogranicza Polsko-Czeskiego 2006
  9. Zioło Z.: Podstawy rozwoju ziem zachodnich i wschodnich obszarów przygranicznych Polski. Polska i jej współdziałanie transgraniczne z sąsiadami. Wydawnictwo PAN, Warszawa 1995
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu