BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozina Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Negocjacje wielostronne - wstępna koncepcja badań
Multilateral Negotiations - Concept of Reserch
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2014, nr 13, s. 87-100, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Negocjacje, Teoria negocjacji, Wyniki badań
Negotiations, Negotiation theory, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki negocjacji wielostronnych z uwagi na istotną rolę tego typu negocjacji w gospodarce oraz nikły stan badań w tym temacie. W artykule zaprezentowano wstępną koncepcję badań wzbogacającą teorię negocjacji o specyficzne narzędzia negocjacji wielostronnych. Celem poniższych rozważań jest zatem opracowanie i zaprezentowanie najważniejszych założeń tej koncepcji, tj. problemów, celów i hipotez oraz narzędzi badania rozważanych negocjacji. (abstrakt oryginalny)

The article presents issues of multiparty negotiations due to the important role of this type of negotiation in the economy and faint state of research in this topic. The article presents preliminary concept studies enriching the theory of negotiations on specific tools of multiparty negotiations. The purpose if the paper is attempt to develop and present the key tenets of this concept: the problems, objectives and hypotheses and research tools considered negotiations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoszkiewicz J., Metody heurystyczne. Warszawa: PWE, 1990.
 2. Bieniok H. i zespół, Metody sprawnego zarządzania. Planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet, 1997.
 3. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: PWE, 2002.
 4. Crump L., Glendon А.I., Towards a Paradigm of Multiparty Negotiation. "International Negotiation" 2003, vol. 8, no 2, p. 197-234.
 5. Crump L., Zartman I.W., Multiparty Negotiation and the Management of Complexity. "International Negotiation" 2003, vol. 8, no 1, p. 1-5.
 6. Dupont C., Coalition Theory. Using Power to Build Cooperation. [w:] Zartman W.I. (red.). International Multilateral Negotiation. Approaches to the Management of Complexity. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1994, p. 148-177.
 7. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE, 2003.
 8. Hoffman E., Negotiating Agreements in Multi-party, Multi-issue Contexts. Public Sector Digest, Summer 2010, p. 39-42.
 9. Kamiński J., Negocjowanie. Techniki rozwiązywania konfliktów. Warszawa: Poltext, 2003.
 10. Kisielnicki J., Metody systemowe, Warszawa: PWE, 1986.
 11. Kozina A., Analiza interesariuszy w planowaniu negocjacji. [w:] Krupski R. (red.) Planowanie strategiczne w warunkach niepewności. Wałbrzych: WWSZiP, 2007, s. 193-207.
 12. Kozina A., Planowanie negocjacji w przedsiębiorstwie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012.
 13. Kozina A., Strategie negocjacji wielostronnych. [w:] Potocki A. (red.). Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach. Warszawa: Difin, 2007, s. 125-133.
 14. Kozina A., Teoria przedsiębiorstwa jako płaszczyzna charakterystyki negocjacji. "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2007, nr 753, s. 63-80.
 15. Kramer R.M., The More the Merrier? Social Psychological Aspects of Multiparty Negotiations in Organizations. [w:] Bies R.J., Lewicki R.J., Sheppard В.H. (red.) Research on Negotiation in Organizations, vol. 2, Greenwich, 1991, p. 307-332.
 16. Kuc B.R., Moczydłowska J.M., Zachowania organizacyjne. Warszawa: Diffin, 2009.
 17. Lewicki R.J., Saunders D.M., Barry В., Minton J.W., Zasady negocjacji. Kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, Poznań, 2005.
 18. Lisiński M., Metody planowania strategicznego. Warszawa: PWE, 2004.
 19. Martyniak Z., Metody organizowania procesów pracy. Warszawa: PWE, 1996.
 20. Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.
 21. Perechuda K., Metody zarządzania przedsiębiorstwem. Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu, 1999.
 22. Proctor Т., Zarządzanie twórcze. Warszawa: Wydawnictwo Gebethner & S-ka, 1998.
 23. Raiffa H., The Art And Science Of Negotiation. Cambridge: Belknap Press, 1982.
 24. Raiffa H., Richardson J., Metcalfe D., Negotiation Analysis. The Science and Art of Collaborative Decision Making. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2002.
 25. Rubin J.Z., Swap W.C., Small Group Theory. Forming Consensus Through Group Processes. [w:] Zartman W.I. (red.) International Multilateral Negotiation. Approaches to the Management of Complexity. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1994, p. 234- 267.
 26. Rządca R., Negocjacje w interesach. Warszawa: PWE, 2003.
 27. Susskind L.E., Crump L., Multiparty Negotiation. Londyn: Sage Publications Ltd., 2008.
 28. Watkins M., Sztuka negocjacji w biznesie. Innowacyjne podejście prowadzące do przełomu. Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu