BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skorupińska Katarzyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Partycypacja pracownicza w zarządzaniu przedsiębiorstwem w krajach Unii Europejskiej
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu, 2013, s. 177-195, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rozwój przedsiębiorstwa, Metody zarządzania, Partycypacja pracowników w zarządzaniu
Enterprise management, Enterprise development, Methods of management, Personnel participation in management
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie głównych form instytucjonalno-prawnych udziału reprezentantów pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami w krajach Unii Europejskiej. Analizie poddany zostanie zakres przedstawicielstwa pracowniczego w organach nadzorczych spółek, zakres kompetencji przyznanych radom zakładowym i ich potencjalny zasięg funkcjonowania, jak również działalność Europejskich Rad Zakładowych w firmach transnarodowych. Ze względu na różnorodność rodzajów, wymiarów i poziomów partycypacji pracowniczej, w pierwszej kolejności zaprezentowane zostaną podstawowe jej klasyfikacje. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balsam K.: Rady pracowników w praktyce w: Informowanie i konsultacja pracowników w polskim prawie pracy. Red. A. Sobczyk. Friedrich Ebert Stiftung, Kraków 2008.
 2. Borkowska S.: System motywowania w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 1985.
 3. Dyrektywa Rady z 22 września 1994 r. dotycząca tworzenia europejskich rad zakładowych lub procedur informowania i prowadzenia konsultacji wśród pracowników w przedsiębiorstwach o zasięgu wspólnotowym lub grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, art. 2 ust. 1 (f), 94/45/WE.
 4. Dyrektywa Rady z dnia 8 października 2001 r. uzupełniająca Status Spółki Europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników. 2001/86/WE.
 5. Dyrektywa 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca podstawowe struktury informowania i konsultacji wśród pracowmików we Wspólnocie Europejskiej z dnia 11 marca 2002 r. Official Journal of the European Communities. L. 80/29.
 6. Fodor G., Neumann L.: Hungary: The Impact of the Information and Consultation Directive. "European Industrial Observatory" 2009.
 7. Fulton L.: Board-level Representation. Labour Research Department and ETUI (online publication) 2009.
 8. Gill G., Kriegier H.: Recent Survey Evidence on Participation in Europe; Towards a European Model? "European Journal of Industrial Relations" 2000, No. 6.
 9. Impact of the Information and Consultation Directive on Industrial Relation. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Dublin 2008.
 10. Jesteśmy u siebie. Rady pracowmików jako narzędzie kształtowania postaw obywatelskich. Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź 2007.
 11. Knap-Stefaniuk A.: Innowacje a konkurencyjność przedsiębiorstw. "Zarządzanie Zmianami" 2010, nr 5(39).
 12. Koczur S., Korus P.: Dialog społeczny - prawo pracowników do informacji i konsultacji. Universitas, Kraków 2003.
 13. Kohl H.: Freedom of Association, Employees' Rights and the Social Dialogue in Central and Eastern Europe and Western Balkans. Friedrich Ebert Stiftung, Berlin 2009.
 14. Kumaniecki K.: Słownik łacińsko-polski. PWN, Warszawa 1983.
 15. Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Świat Książki, Warszawa 2000.
 16. Lužar L.: Slovenia: Industrial Relation Profile. "European Industrial Observatory" 2009.
 17. Mendel T.: Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2001.
 18. Rudolf S.: Pośrednie formy partycypacji w nowych krajach UE. W: Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach Unii Europejskiej. Red. S. Rudolf. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 19. Skorupińska K.: Rola rad zakładowych w krajowych i transnarodowych przedsiębiorstwach europejskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 20. Stollt M., Kluge N.: Partycypacja pracownicza na poziomie zarządzania przedsiębiorstwem w dziesięciu nowych państwach członkowskich UE. Agencja Rozwoju Społecznego (SDA) i Europejski Instytut Związków Zawodowych na Rzecz Badań, Edukacji oraz Zdrowia i Bezpieczeństwa (ETUI-REHS), Bruksela 2006.
 21. Worker Representation in Europe. Labour Research Departament Booklets, Rochdale 2004.
 22. Wratny J.: Partycypacja pracownicza. Studium zagadnienia w warunkach transformacji gospodarczej. IPiSS, Warszawa 2002.
 23. Witryna internetowa European Trade Union Institute: www.ewc
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu