BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korzeniewska Bożena (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kredyt w przedsiębiorstwie
Credit in the Company
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2015, t. 22, s. 165-171, rys., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorstwa, banki i polityka regionalna w nowej perspektywie finansowej UE
Słowa kluczowe
Pożyczki bankowe, Kredyt, Ryzyko walutowe, Finanse przedsiębiorstwa
Bank loans, Credit, Currency risk, Enterprise finance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym z wielu źródeł finansowania przedsiębiorstwa są kredyty udzielane w złotówkach i kredyty udzielane w obcej walucie na ogół w euro, dolarach lub frankach szwajcarskich. Kredyty stanowią zdecydowanie atrakcyjne źródło kapitału dla przedsiębiorstw, w zależności od potrzeb danego przedsiębiorstwa. Gotowość przedsiębiorstw do zadłużania się w walutach obcych wynika przede wszystkim ze specyfiki działalności przedsiębiorstwa. Ważna jest między innymi wielkość przedsiębiorstwa, ilość lat istnienia na rynku, branża i gałąź, w której działa przedsiębiorstwo, metody zarządzania firmą a także działania podejmowane na skutek pogorszenia się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w związku z zaciągniętym kredytem walutowym. Decyzje podejmowane przez przedsiębiorstwa opierają się również na wskazówkach pochodzących z sektora finansowego i całej gospodarki. Są inspirowane obowiązującym systemem kursu walutowego oraz strategią polityki pieniężnej. Celem opracowania jest wskazanie, jaką rolę w przedsiębiorstwie odgrywa kredyt bankowy oraz jakie przyczyny powodują zaniechanie działań zmierzających do zaciągania zadłużenia na rozwój i finansowanie inwestycji w przedsiębiorstwie. (fragment tekstu)

The aim of the study is to identify the role of the bank loan in the the company and the factors which determine the company to stop making efforts to take a loan for the the investments and development of the company. Bank loans are definitely attractive source of capital for companies. Foreign currency loans also carry the risk of currency, which requires a large active risk management. The companies passivity in taking the loans has many causes, which make up one of the factors limiting the development possibilities of the entire economy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Grzywacz J. Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, SGH, Warszawa, 2008.
 2. Grzywacz J. A. Okońska Venture capital a potrzeby kapitałowe małych i srednich przedsiębiorstw, SGH, Warszawa, 2005.
 3. Grzywacz J., Ryzyko w kredycie walutowym SGH, Warszawa, http://www.e-finanse.com/artykuly/ 40.pdf (data dostępu: marzec 2015).
 4. NBP Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w III kw. 2014 r., nr 04/14 (grudzień 2014), Warszawa, 2014 r.
 5. Paździor A., Dostępność instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorczość i innowacje. Ekspertyza naukowa, Politechnika Lubelska (data dostępu: marzec 2015).
 6. Puchalska K., Tymoczko I.D., Szerokie ujęcie ekspozycji polskich przedsiębiorstw niefinansowych na ryzyko walutowe. Źródła i skala ekspozycji oraz metody zarządzania ryzykiem walutowym, NBP, Materiały i Studia, Zeszyt nr 293, Warszawa, 2013.
 7. Sawicka A., Tymoczko I.D., Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu?, Materiały i Studia, nr 310, Warszawa, 2014.
 8. Śliwiński D., Istota i rodzaje ryzyka walutowego. http://waluty.com.pl/pdf/ryzyko.pdf, (data dostępu: marzec 2015).
 9. www.kil.lubelskie.pl
 10. www.banki.elfin.pl
 11. www.waluty.com.pl
 12. www.nbp.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu