BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rafalska Dominika (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Oskarżony K.
The Accused K.
Źródło
Studia Medioznawcze, 2011, nr 2 (45), s. 70-84
Media Studies
Słowa kluczowe
Prasa, Dziennikarstwo, Informacja
Press, Journalism, Information
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Czechosłowacja
Czechoslovakia
Kundera Milan
Abstrakt
Artykuł omawia reakcje polskiej prasy na ogłoszoną w październiku 2008 r. przez czeski tygodnik "Respekt" wiadomość o tym, że Milan Kundera wydał w latach 50. czechosłowackiej służbie bezpieczeństwa młodego człowieka, współpracownika amerykańskiego kontrwywiadu. Ofiara donosu została skazana na lata ciężkiego więzienia i cudem uniknęła śmierci. Sprawa została nagłośniona tak w Czechach, jak i za granicą, i ze względu na osobę pisarza - jednego z najbardziej znanych Czechów na świecie - stała się z miejsca sensacją. Choć publikacja "Respektu", która dała początek całej sprawie i jednoznacznie ogłosiła winę pisarza, została sformułowana na podstawie jedynej odnalezionej w archiwum czeskiego IPN notatki milicyjnej, w której wymieniono nazwisko Milana Kundery. Celem niniejszego artykułu nie jest dociekanie, czy pisarz jest, czy nie jest winny, ale w jaki sposób o oskarżeniach wysuwanych pod adresem Milana Kundery pisała polska prasa. W jaki sposób skomentowano publikację "Respektu"? Czy dostrzeżono w niej coś kontrowersyjnego? Jakie refleksje towarzyszyły polskim dziennikarzom i publicystom przy relacjonowaniu "sprawy Kundery"? (abstrakt oryginalny)

The article discusses Polish press reaction to the October 2008 Czech weekly "Respekt's" announcement of Milan Kundera denouncing in the 1950s to the Czech secret police a young man, a counter-intelligence agent working for the Americans. The victim was sentenced to long years of hard prison and barely escaped death. The case was first publicized in the Czech Republic and, as a result of the writer's famous name, it quickly became a sensation also abroad. "Respekt's" publication was based on only one note found in secret police archives in which Kundera's name was mentioned. The goal of this article was not to investigate whether the writer was guilty or not, but to show how Polish press wrote about accusations against Kundera. How was "Respekt's" publication commented on? Was anything controversial noticed? What reflections did journalists commenting on the "Kundera case" arrive at? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Třešňák P., Hradilek A., Udání Milana Kundery, "Respekt" 2008, nr 42.
 2. Třešňák P., Hradilek A., Donos Milana Kundery, "Res Publica Nowa" 2008, nr 4, http://publica.pl/media/archiwum/Pages_from_194-14.pdf
 3. Šimečka M.M. The Owner of the Key, http://respekt.ihned.cz/respektin-english/c1-36380420-the-owner-of-the-key
 4. Vonnegut K. Jr, Rzeźnia numer pięć, Warszawa 1994.
 5. Vaclav Havel broni Milana Kundery, http://wyborcza.pl/1,76842, 5831830Vaclav_Havel_broni_Milana_Kundery.html
 6. Vrba T., Oskarżony Milan Kundera, http://wyborcza.pl/1,755 15,5862989,Oskarzony_Milan_Kundera.html
 7. Maćkowiak T., Teczka Milana, http://archiwum.polityka.pl/art/teczka- milana,354936.html
 8. Zuchowicz K., Czy Milan Kundera jest niewinny, www.rp.pl/artykul/381170.html
 9. Šafaříková K., Milan Kundera's Denunciation, part II, http://respekt.ihned.cz/check-the-czechs/c1- 38753700-milan-kundera-s-denunciation-part-two
 10. Sierszuła B., Zychowicz P., Nieznośny ciężar zdrady, www.rp.pl/artykul/204481.html
 11. Čulik J., Biography of Milan Kundera,www.arts.gla.ac.uk/Slavonic/Kundera.htm
 12. Szymaniak M., Poszkodowany Kundera, www.rp.pl/artykul/208293.html
 13. Kaczorowski A., Spóźniony zarzut, www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/swiat/spozniony-zarzut,31962,1.
 14. Kubiak J., Metafizyczna lekkość oskarżeń, www.polityka.pl/swiat/analizy/271656,1,kundera-donosicielem.read.
 15. Bukalska P., Czesi w szoku, http://tygodnik.onet.pl/31,0,15759,2,artykul.html
 16. Semka P., Milan Kundera - kłopoty z przeszłością, www.rp.pl/artykul/204381.html
 17. Bukalska P., Nieznośny ciężar zdrady, http://tygodnik.onet.pl/35,0,16077,nieznosny_ciezar_zdrady,artykul. html
 18. Palata L., Kundera przestał być bogiem, http://wyborcza. pl/1,76842,5811376,Kundera_przestal_byc_bogiem.html
 19. Abrahám S., O zarzutach wobec Kundery, "Res Publica Nowa" 2008, nr 4.
 20. Balaštík M., Dwie historie. Kundera i wniosek z aksamitnej rewolucji, "Res Publica Nowa" 2008, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0920
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu