BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radziszewska Aleksandra (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Międzykulturowy kontekst zarządzania przedsiębiorstwem
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu, 2013, s. 299-314, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rozwój przedsiębiorstwa, Zarządzanie międzykulturowe
Enterprise management, Enterprise development, Intercultural management
Abstrakt
Perspektywa działania przedsiębiorstw i organizacji zmienia swój wymiar z lokalnego i krajowego na międzynarodowy. Ma to nie tylko konsekwencje ekonomiczne, lecz również społeczne i kulturowe, często niedoceniane w międzynarodowym biznesie. Dla współczesnych przedsiębiorstw, które muszą funkcjonować w zróżnicowanej kulturowo przestrzeni społecznej, są one przyczyną wielu problemów. W pracy omówiony został międzykulturowy kontekst zarządzania. Na wybranych przykładach zanalizowane zostały kwestie, których tłem jest różnorodność kulturowa otoczenia międzynarodowego. Jak pokazują doświadczenia wielu międzynarodowych przedsiębiorstw, bariery kulturowe mogą się okazać czynnikiem determinującym odniesienie sukcesu na zagranicznych rynkach. Współczesne przedsiębiorstwa nie mogą uniknąć konsekwencji wynikających z procesów globalizacji i muszą w nich aktywnie uczestniczyć, zaznaczając swoją obecność na rynku w wymiarze międzynarodowym. Procesy internacjonalizacji i globalizacji przyczyniają się do dynamicznego wzrostu liczby i rodzaju wszelkich międzynarodowych powiązań gospodarczych. Obecnie nie jest możliwe prowadzenie praktycznie jakiejkolwiek działalności gospodarczej wyłącznie w wymiarze lokalnym czy krajowym, gdyż procesy internacjonalizacji wywierają wpływ niemal na każdą dziedzinę aktywności człowieka. Tendencja ta przyczyniła się do wzrostu znaczenia czynników kulturowych w budowaniu sukcesu przedsiębiorstwa. Douczy to przede wszystkim zarządzania przedsiębiorstwem w otoczeniu międzynarodowym, które wymaga uwzględnienia barier międzykulturowych wynikających z funkcjonowania w zróżnicowanym kulturowo środowisku społecznym, jakie tworzy międzynarodowy rynek. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosik-Purgat M.: Opakowanie na eksport. "Marketing w Praktyce" 2000, nr 3.
 2. Bartosik-Purgat M.: Uwarunkowania kulturowe w marketingu międzynarodowym. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2004.
 3. Christensen H.: Compendium. International Business Marketing. Kopenhagen Business School Press, Kopenhagen-Denmark 2002.
 4. Dahl S.: Transfer Report. Cultural Values in Advertising. University of Luton Press, London 2000.
 5. Daniels J.: International Business. Addison Wesley, Massachusetts 1989.
 6. Gesteland R.: Cross-Cultural Business Behavior. Marketing, Negotiations and Managing Across Cultures. Copenhagen Business School Press, Kopenhagen-Denmark 1999.
 7. Gesteland R.: Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 8. Hampden-Turner Ch., Trompenaars F.: Siedem wymiarów kultury. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 9. Hofstede G.: Kultury i organizacje. Wydawnictwo PWE, Warszawa 2000.
 10. Hollensen S.: Global Marketing. A Market-Responsive Approach. Pearson Education Limited, London 2001.
 11. Jandt F.E.: Intercultural Communication. An Introduction. Sage Publications, New York 1998.
 12. Lewis R.D.: When Culture Collide. Leading across Cultures. Nicholas Brealey International, Boston-London 2006.
 13. Loudon D.L., Della A..I.: Consumer Behaviour. McGrow Hill, New York 1993.
 14. Miroński J.: Zarządzanie wiedzą międzykulturową. "E-mentor" 2010, nr 3(35).
 15. Mitchell Ch.: A Short Course in International Business Culture. World Trade Press, Novato 2000.
 16. Perlitz M.: Internationales Management. Carl-Hanser Verlag, Stuttgart 2000.
 17. Rudnicki L.: Zachowania konsumentów na rynku. PWE, Warszawa 2000.
 18. Sagan A.: Podstawowe wymiary kulturowe klasyfikacji krajów europejskich - zastosowanie analizy sieci społecznych. W: Euromarketing - koncepcje, strategie, metody. Red. J.W. Wiktor. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1999.
 19. Schneider S.C., Barsoux J.L.: Managing across Cultures. Prentice Hall, Harlow 2003.
 20. Snell-Hornby M.: Handbuch Translation. Gunter Narr Verlag, Tubingen 1999.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu