BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sołkowicz Katarzyna (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Tytuł
Kulturowe aspekty rozwoju regionalnego
Cultural Aspects of Regional Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2015, t. 22, s. 279-287, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorstwa, banki i polityka regionalna w nowej perspektywie finansowej UE
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Rozwój kultury, Wielokulturowość, Kultura
Regional development, Cultural development, Multicultural, Culture
Uwagi
summ.
Abstrakt
Potencjał kulturowy i pojęcie rozwoju należy traktować jako różne aspekty tej samej rzeczywistości, które umożliwiają współdziałanie, ustalają priorytety i umożliwiają pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów poprzez stworzenie sieci powiązań na szczeblu lokalnym regionalnym oraz struktur kooperacyjnych. Przyczyniają się one do neutralizowania przeszkód w rozwoju regionalnym i nadają pozytywny klimat, który ma znaczenie w nawiązywaniu współpracy wszystkich podmiotów w tych regionach. Poniższy tekst w żadnej mierze nie pretenduje do wyczerpującego opisu kulturowych uwarunkowań rozwoju. Stanowi raczej próbę rozważań dotyczących analizy związków między potencjałem kulturowym a uwarunkowaniami rozwojowymi. Wielowymiarowość pojęcia kapitału kulturowego powoduje, że jako taki nie daje się podsumować pojedynczym wskaźnikiem, natomiast warto podejmować próby identyfikowania różnych jego wymiarów oraz badania związków zachodzących miedzy nimi. W niniejszym opracowaniu rozważania dotyczyć będą znaczenia wybranych aspektów kulturowych. Są wśród nich: znaczenie potencjału kulturowego oraz tożsamości kulturowej, wielokulturowości. Opracowanie koncentruje się na elementach mniej lub bardziej wyraźnie obecnych w świadomości i jest próbą ich identyfikacji stanowiąc element badań jakościowych. Warto jednak podkreślić, iż z jednej strony - kultura warunkuje zachowania i postawy, ustanawia kody i sposoby komunikowania oraz organizacji społeczeństwa, z drugiej - stanowi zasób materialnych i niematerialnych dóbr, które są fundamentem tożsamości. (fragment tekstu)

In present article considerations apply to the meaning of selected cultural aspects. Among them are: the importance of the cultural potential of cultural identity and multiculturalism. This is an attempt to analyze the relationships between cultural aspects and conditions of communication and the organization of society, on the other - is a resource of tangible and intangible assets, which are the foundation of identity. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Burszta W., Duchowski M., Fatyga B., Nowiński J., Pęczak M., Sekuła E. A., Szlendak T., Raport o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej, 2009.
 2. Golka M., Oblicza wielokulturowości. [w:] Kempy M., Kapciak A., Łodziński S. (red.): U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego, Oficyna Naukowa Warszawa 1997.
 3. Gorbaniuk O, Jóźwik B., Mącik R., Sołkowicz K., Wyróżniki kultury organizacyjnej przedsiębiorstw z województwa lubelskiego prowadzących działalność eksportową, Przegląd Organizacji, Warszawa 2013.
 4. Dobrowolski K., Studia z pogranicza historii i socjologii, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1967.
 5. Dyczewski L., Trwałość polskiej kultury w: Wartości w kulturze polskiej, red. Dyczewski L., Lublin 1992.
 6. Kowalska E., Wprowadzenie do Rozmaitość języków a rozwój umysłowy ludzkości W. von Humboltd, Wydawnictwo KUL, Lublin 2001.
 7. Nikitorowicz J., Pogranicze. Tożsamość. Edukacja międzykulturowa, Wyd. Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 1995.
 8. North D.C., Efektywność gospodarcza w czasie, w Jasińska-Kania A., Nijakowski L.M., Szacki J., Ziółkowski M (red.) Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006, tom I.
 9. Ossowski S., O ojczyźnie i narodzie, PWN, Warszawa 1984.
 10. Szacki J., Tradycja. Przegląd problematyki, Warszawa 1970.
 11. Zarycki T., Kapitał kulturowy. Inteligencja w Polsce i w Rosji, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu