BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skulich Mikołaj (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
The Concept of Applying the Shaft Inclinometer in Verticality and Rectilinearity Measurements of Shaft Guides
Koncepcja wykorzystania inklinometru szybowego do określania pionowości i prostoliniowości prowadników szybowych
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2008, nr 2/1, s. 67-76, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Górnictwo, Eksploatacja górnicza, Inwentaryzacja
Security, Mining sector, Mining exploitation, Inventorying
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia budowę, zasadę wykonywania pomiaru oraz wstępne wyniki badań prototypowego urządzenia o nazwie inklinometr szybowy, służącego do określania prostoliniowości i pionowości prowadników szybowych. Przedstawiona technika pomiarów z wykorzystaniem inklinometru szybowego ze względu na swoje bezpieczeństwo i krótki czas pomiaru może stanowić propozycję alternatywną dla stosowanych obecnie klasycznych metod inwentaryzacji prowadników w szybach górniczych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the structure, principle of making measurements and preliminary measurement results of a prototype instrument called shaft inclinometer, applied in the measurements of rectilinearity and verticality of shaft guides. Because of its safety and short time of measurement, the presented measurement technology i.e. the application of the shaft inclinometer, can make an alternative for the applied at present classical methods of the inventory of guides in mining shafts.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jaśkowski W., Jóźwik M.: Inklinometr szybowy [Shaft inclinometer]. Patent Claim no. P.381 685 of 05/02/2007.
  2. Jaśkowski W., Jóźwik M., Skulich M.: Konstrukcja i wstępne wyniki badań inklinometru szybowego [Construction and preliminary results of the measurements with the shaft inclinometer]. Conference Proceedings "Problemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi" [Problems of mining exploitation under the built-up areas], GiG, Katowice 2005.
  3. Jaśkowski W., Pielok J.: Pomiary deformacji szybów znajdujących się w zasięgu wpływów eksploatacji górniczej [The measurements of the deformation of shafts within the range of the influence of mining exploitation]. Wiadomości Górnicze, 11, 1996.
  4. Pielok J.: Badania deformacji powierzchni terenu i górotworu wywołanych eksploatacją górniczą [The studies of the deformations of the surface of the area and rock mass caused by mining exploitation]. AGH, Kraków 2002.
  5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach mining [The Enactment of the Minister of Economy of 28th June 2002 on the safety and hygiene of work, movement and specialist anti-fire security in the underground mines], enclosure no. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu