BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Źróbek Ryszard (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Źróbek Sabina (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
Expropriation as an Exeptional Tool of Acquisition of Land for Public Purposes
Wywłaszczenie jako wyjątkowa forma w nabywaniu nieruchomości dla celów publicznych
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2008, nr 2/1, s. 85-94, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Wywłaszczenie, Nieruchomości, Prawo nieruchomości, Odszkodowania
Expropriation, Real estate, Real estate law, Compensation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nieruchomości stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego lub osób prywatnych mogą być wywłaszczone na rzecz realizacji celów publicznych. Instytucja przeprowadzająca procedurę wywłaszczeniową jest zobowiązana do uzasadnienia celu wywłaszczenia na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Odszkodowanie za wywłaszczenie wartości rynkowej lub odtworzeniowej nieruchomości zgodnie z Konstytucją RP musi być odszkodowaniem słusznym. W artykule przedstawiono procedury prawne wywłaszczenia oraz zasady ustalania wysokości odszkodowania na gruncie polskich przepisów prawa. Zwrócono również uwagę na konieczność pewnych zmian i uściśleń w tym zakresie oraz przytoczono niektóre wnioski opublikowane przez FAO, będące rezultatem badań przeprowadzonych przez tę organizację.(abstrakt oryginalny)

Real estates owned by units of territorial self - government of their unions or by individuals can be expropriated for realization of public purposes. The authority conducting expropriation (eminent domain, compulsory purchase or compulsory acquisition) proceedings is obliged to specify precisely the purpose of expropriation on the ground of a concrete legal provision. Public purposes are defined by the legislator. The compensation for the expropriation (market or cost value of the property) have to be just. Authors of this paper have presented the legal procedures of expropriation and principles of calculating of compensation for real estate expropriation in Poland. They presented their view on this problem and some remarks published by FAO as a result of examining this subject through the many countries.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Directive dated 21 September 2004 regarding real estate valuation and the preparation of a appraisal study (Journal of Law, No 207/2004) [in Polish].
  2. FAO 2007 - Compulsory acquisition of land and compensation. FAO of the UN Rome.
  3. Kutyła M.: Constitutional aspects of protection of ownership right in Poland. Article UNECE WPLA Workshop, Munich (Germany) 2007.
  4. The Constitution of the Republic of Poland. 2 April 1997, www.sejm.gov.pl.
  5. Real Estate Management Act of 21 August 1997 (Journal of Law, No 261/2004 with changes) [in Polish].
  6. Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org.
  7. Źróbek R., Źróbek S.: An assessment and proposed changes to the principles and procedures of real estate expropriation after 1945 in Poland. FIG Workshop, Helsinki 2007.
  8. Źróbek R., Źróbek S.: Is the amount of compensation for real estate expropriation just? Current state and proposal for changes, FIG Workshop, Helsinki 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu