BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gąsiorkiewicz Lech (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Procesowe ujęcie działalności ubezpieczeniowej
The Business of Insurance - Process Approach
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2015, vol. 3, nr 11, s. 9-22, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Działalność ubezpieczeniowa, Proces zarządzania, Finanse, Ubezpieczenia od szkód materialnych
Insurance activity, Management process, Finance, Property damage insurance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji podejścia procesowego oraz jego adekwatności aplikacyjnej w różnych obszarach działalności zakładów ubezpieczeń, zwłaszcza w obszarze gospodarki finansowej. W ramach opracowania zaprezentowano mapę procesów realizowanych w zakładach ubezpieczeń oraz przykładowo pokazano analizę wybranego procesu podstawowego (procesu likwidacji szkód).(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the concept of a process approach and its adequacy in different areas of insurance, especially in the area of financial management. In the framework of the study a processes map was carried out on the insurance businesses and, as an example, an analysis of the selected primary process (claims settlement process) were shown.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chmielowiec-Lewczuk, M., 2004, Sprawozdawczość finansowa w zakładach ubezpieczeń, w: Ronka-Chmielowiec, W. (red.), Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Wrocław.
 2. Ciuman, K., 2007, Reasekuracja jako czynnik rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 3. Czerwińska, T.T., 2009, Polityka inwestycyjna instytucji ubezpieczeniowych istota - uwarunkowania - instrumenty, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
 4. Gąsiorkiewicz, L., 2001, Gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń majątkowych - ujęcie gospodarcze, T. Sangowski (red.), Poltext, Warszawa.
 5. Gąsiorkiewicz, L., 2009, Finanse zakładów ubezpieczeń majątkowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 6. Gąsiorkiewicz, L., 2010, Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego, w: Handschke, J., Monkiewicz, J. (red.), Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa.
 7. Handschke, J., Lisowski, J., 2009, Systemy wypłacalności zakładów ubezpieczeń, w: Studia ubezpieczeniowe, Handschke, J. (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 127, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 8. Handschke, J., Monkiewicz, J. (red.), 2010, Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa.
 9. Karmańska, A., 2006, Rachunkowość zarządcza ubezpieczyciela. Modelowanie na podstawie, Katedra Ubezpieczeń, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 10. Karmańska, A., 2010, Gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń gospodarczych, w: Wierzbicka, E. (red.), Ubezpieczenia non - life, CeDeWu, Warszawa.
 11. Lament, M., 2013, Działalność inwestycyjna/lokacyjna zakładów ubezpieczeń, w: Drozdowska, M. (red.), Ubezpieczenia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 12. Lisowski, J., 2001, Zagadnienia finansowe w ubezpieczeniach, w: Sangowski, T. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa.
 13. Lisowski, J., 2010, Specyfika gospodarki finansowej ubezpieczycieli kredytu kupieckiego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 14. Lisowski, J., Mazurkiewicz, S., 2006, Reasekuracja a wartość zakładu ubezpieczeń, w: Handschke, J. (red.), Wycena i zarządzanie wartością zakładu ubezpieczeń, Katedra Ubezpieczeń, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 15. Łańucki, J., 1996, Podstawy finansów ubezpieczeń gospodarczych, PWN, Warszawa.
 16. Małek, A., 2011, Reasekuracja. Klasyczne i alternatywne metody transferu ryzyka ubezpieczeniowego, Poltext, Warszawa.
 17. Monkiewicz, J. (red.), 2000, Podstawy ubezpieczeń, t. 1, Mechanizmy i funkcje, Poltext, Warszawa.
 18. Monkiewicz, J. (red.), 2001, Podstawy ubezpieczeń , t. 2, Produkty, Poltext, Warszawa.
 19. Monkiewicz, J. (red.), 2002, Ubezpieczenia w Unii Europejskiej, Poltext, Warszawa.
 20. Monkiewicz, J. (red.), 2003, Podstawy ubezpieczeń, t. 3, Przedsiębiorstwo, Poltext, Warszawa.
 21. Monkiewicz, J., Gąsiorkiewicz, L., Hadyniak, B., 1999, Zarządzanie finansami ubezpieczeń, Poltext, Warszawa.
 22. PN-EN ISO 9000, Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, 2001, PKN, wrzesień.
 23. Ronka-Chmielowiec, W. (red.), 2004, Zarządzanie finansami w zakładach ubezpieczeń, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Łódź.
 24. Sangowski, T. (red.), 2005, Finansowe narzędzia zarządzania zakładem ubezpieczeń, Poltext, Warszawa.
 25. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity), Dz.U. 2013 poz. 950.
 26. Wieteska, S., 2004, Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe zakładw majątkowo-osobowych. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2015.11.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu