BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędralska Krystyna
Tytuł
Struktura morfologiczna metody controllingu
Źródło
Zeszyty Naukowe / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, 2002, nr 14, s. 41-50, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Zeszyt Naukowy Katedry Zarządzania i Marketingu
Słowa kluczowe
Controlling, Funkcje controllingu, Narzędzia controllingu, Controlling strategiczny, Controlling operacyjny, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Controlling, Controlling function, Controlling tools, Strategic controlling, Operative controlling, Enterprise management
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Istotnym warunkiem rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa jest stosowanie dynamicznych i elastycznych metod zarządzania zorientowanych na efektywną realizację wiązki długookresowych celów. Jedną z metod dynamicznego zarządzania przedsiębiorstwem jest metoda cotrollingu. Wyjaśnienia osobliwej natury tej metody dokonano przez pryzmat trzech paralelnych wymiarów: przestrzennego, temporalnego i procesualnego. Trójwymiarowa interpretacja może stanowić intelektualną bazę do projektowania i implementowania controllingu we współczesnych przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Jędralska, B. Woźniak-Sobczak: Indykatory wczesnego ostrzegania w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa, AE Katowice 1998.
  2. K. Jędralska, B. Woźniak-Sobczak: Controlling strategiczny w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa, AE Katowice 1999.
  3. K. Jędralska, B. Woźniak-Sobczak: System wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie, AE Katowice 2000.
  4. K. Jędralska, B. Woźniak-Sobczak: Metoda controllingu strategicznego i jej implementacja w zarządzaniu biznesem, AE Katowice 2001.
  5. Z. Sekuła: Controlling strategiczny. "Przegląd Organizacji" 1998, nr 7-8.
  6. Z. Sekuła: Controlling operatywny. "Przegląd Organizacji" 1998, nr 10.
  7. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995.
  8. J. Rymarczyk: Internacjonalizacja przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1996.
  9. Rachunkowość międzynarodowa. Praca zbiorowa pod redakcją L. Bednarskiego i J. Giemsza, PWE Warszawa 2001.
  10. M.E. Porter: The Competitive Advantage of Nations. Free Press. New York 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-9520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu