BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudny Włodzimierz
Tytuł
Strukturalizowane dłużne papiery wartościowe (SDPW) - geneza, konstrukcja i zastosowanie
Źródło
Zeszyty Naukowe / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, 2002, nr 14, s. 64-73, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Zeszyt Naukowy Katedry Zarządzania i Marketingu
Słowa kluczowe
Papiery wartościowe, Papiery dłużne, Instrumenty finansowe, Inżynieria finansowa, Emisja papierów wartościowych, Rynek instrumentów pochodnych, Zdolność kredytowa, Ryzyko rynkowe
Securities, Debt securities, Financial instruments, Financial engineering, Securities emission, Derivatives market, Credit capacity, Market risk
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Terminem strukturalizowany dłużny papier wartościowy (SDPW) określa się instrument finansowy łączący cechy dłużnego papieru wartościowego (o stałym lub zmiennym oprocentowaniu) z cechami instrumentu pochodnego (najczęściej kontraktu forward lub opcji na wybraną kategorię aktywów). Strukturalizowane dłużne papiery wartościowe (SDPW) stanowią specyficzną kategorię dłużnych instrumentów finansowych. Jako produkty tzw. inżynierii finansowej pozwalają na tworzenie konstrukcji dostosowanych (ang. customized) do specyficznych potrzeb inwestorów. W SDPW nowej generacji komponent będący derywatem ma złożoną specyficzną dla siebie strukturę i jest wykorzystywany do kreowania i transferu ryzyka. Komponent ten jest zazwyczaj dodawany w celu uzależnienia ceny wykupu i/lub wartości kuponów od zmiany ceny określonego aktywu bazowego. Najczęściej wykorzystuje się powiązanie ceny z poziomem takich wielkości, jak: stopy procentowe, ceny walut, ceny akcji, poziomy indeksów giełdowych, ceny towarów. Emitenci SDPW z reguły mają dobry standing finansowy i wysoki rating (AA lub wyższy). Wykorzystywanie emitentów mających wysoki standing finansowy jest bezpośrednio powiązane z wymaganą przez inwestorów poprawą jakości zdolności kredytowej (ang. credit enhancement) oraz dążeniem do rozdzielenia ryzyka kredytowego od ryzyka rynkowego. SDPW są postrzegane jako instrument "absorbujący" ryzyko rynkowe. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bessis J.: Risk Management in Banking, J. Wiley, New York 2002.
  2. Crouhy M., Galai D., Mark R.: Risk Management, McGraw-Hill, New York 2001.
  3. Das S.: Structured Products and Hybrid Securities, J. Wiley, New York 2001.
  4. Das S.: Credit Derivatives and Credit Linked Notes, J. Wiley, New York 2000.
  5. Ong M.: Internal Credit Risk Models. Capital Allocation and Performance Measurement, Risk Books, London 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-9520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu