BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jamroży Krzysztof
Tytuł
Zarządzanie wartością firmy jako ogólna strategia przedsiębiorstwa
Źródło
Zeszyty Naukowe / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, 2002, nr 14, s. 74-87, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Zeszyt Naukowy Katedry Zarządzania i Marketingu
Słowa kluczowe
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Zarządzanie wartością, Strategia przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Strategia marketingowa, Strategia personalna, Inwestycje przedsiębiorstw, Koszty w przedsiębiorstwie
Value Based Management (VBM), Value management, Corporation strategies, Enterprise management, Marketing strategy, Personnal strategy, Enterprises investments, Costs in companies
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa VBM (value-based management) skłania kadrę menedżerską do podejmowania działań, których celem jest wzrost jego wartości rynkowej. Ważnym etapem w zarządzaniu wartością i zabezpieczeniu interesów grup, będących jej beneficjentami, tj.: pracowników, akcjonariuszy, klientów i społeczeństwa jest podejmowanie określonych działań w sferze operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej przedsiębiorstwa. Działania w sferze operacyjnej dotyczą kształtowania strategii marketingowej przedsiębiorstwa i strategii personalnej. Sfera inwestycyjna to optymalizacja zdolności produkcyjnej umożliwiającej osiąganie ekonomii skali działania. Sfera finansowa natomiast dotyczy decyzji kształtujących racjonalny koszt kapitału, jego strukturę i stopę zwrotu na kapitale. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Berger, M. Górski: Kształtowanie wartości dla akcjonariuszy, długookresowym celem przedsiębiorstwa. Determinanty wartości przedsiębiorstwa i nieruchomości w warunkach transformacji, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2000.
 2. T. Białas, J. Rybicki: Zarządzanie wartością firmy, "Przegląd Organizacji", 1995, nr 8.
 3. T. Budziak: Ile jest warte przedsiębiorstwo, Poltext, Warszawa 1991.
 4. T.E. Copeland, T. Koller, J. Murrin: Wycena, mierzenie i kształtowanie wartości firmy, WIG PRESS, Warszawa 1997.
 5. W. Cwynar, A. Cwynar: Jak wdrażać EVA w praktyce - studium przypadków, "Controlling i rachunkowość zarządcza", 2000, nr 8.
 6. A. Dubliniec: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, "Bank i kredyt", nr 5.
 7. R. Ignatowski: Konsolidacja sprawozdań finansowych w teorii i praktyce rachunkowości, PWE, Warszawa 1995.
 8. I. Iskra: Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne, "Rachunkowość", wydanie specjalne 2001.
 9. T. Jajuga: Zarządzanie finansami a zarządzanie strategiczne - integracja nowych metod, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 10. A. Kamela-Sowińska: Wartość firmy, PWE, Warszawa 1996.
 11. M. Marcinkowska: Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa 2000.
 12. S. Nahotko: Współczesne metody wyceny wartości przedsiębiorstwa, Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1998.
 13. Rachunkowość finansowa, praca zbiorowa pod red. K. Sawickiego, PWE, Warszawa 2001.
 14. M. Sierpińska, D. Wędzki: Zarządzanie płynnością finansową, PWN, Warszawa 1999.
 15. Strategia wzrostu wartości firmy, studium przypadków, praca zbiorowa pod red. A. Szablewskiego, Poltext, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-9520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu