BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żak Katarzyna
Tytuł
Rola controllingu strategicznego w kształtowaniu kosztu kapitału
Źródło
Zeszyty Naukowe / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, 2002, nr 14, s. 88-102, tab.
Tytuł własny numeru
Zeszyt Naukowy Katedry Zarządzania i Marketingu
Słowa kluczowe
Controlling strategiczny, Controlling, Funkcje kapitału, Koszt kapitału, Szacowanie kosztów, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Strategic controlling, Controlling, Capital functions, Capital cost, Costs estimation, Enterprise management
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Cechą charakterystyczną współczesnego otoczenia, z którym przedsiębiorstwo wchodzi w bliższe oraz dalsze kontakty, jest narastający proces stałego komplikowania. Wzajemne relacje poszczególnych elementów stają się coraz mniej przejrzyste, a przewidywalność zachodzących w nim zmian nieustannie maleje. W takich okolicznościach przetrwanie i rozwój przedsiębiorstwa zależy od umiejętności długofalowego przewidywania i dostosowywania do zmiennych warunków. Ponadto ryzyko i niepewność działalności przedsiębiorstw, funkcjonujących w turbulentnym otoczeniu, stale wzrastają. Pojawia się więc dążenie do poszukiwania i stosowania metod i narzędzi, które umożliwiałyby ograniczenie tego ryzyka. Swego rodzaju antidotum na nieciągłość procesów mających miejsce w otoczeniu, na chaos oraz wielokierunkowość dokonujących się w nim zmian jest zarządzanie strategiczne i controlling strategiczny. Referat koncentruje się głównie na takich problemach, jak: określenie roli controllingu strategicznego, omówienie zasadniczych funkcji kapitału, jego roli i znaczenia w długiej perspektywie funkcjonowania organizacji gospodarczej. Następnie szeroko zostały opisane wybrane metody szacowania kosztu kapitału. Referat zawiera także zasadnicze konkluzje w zakresie zadań controllingu w procesie sterowania kosztem kapitału. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Osbert-Pociecha G., Karaś M.: Rola kontrolingu strategicznego w zarządzaniu w warunkach gospodarki rynkowej w: "Przegląd Organizacji", nr 4/1996.
 2. Osbert-Pociecha G., Karaś M.: Ocena absorpcji kontrolingu strategicznego przez polskie przedsiębiorstwa w: "Przegląd Organizacji", nr 5/1996.
 3. Wacławikowie B. i L.: Controle de gestion - czyli francuski controlling w: "Przegląd Organizacji", nr 4/1993.
 4. Sekuła Z.: Istota controllingu w: "Organizacja i Kierowanie", nr 3/1998.
 5. Nowosielski S: Controlling w literaturze i praktyce w: "Przegląd Organizacji" nr 12/1998.
 6. Buk H.: Strategia zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa w: "Przegląd organizacji" nr 7/1993.
 7. Praca zbiorowa pod redakcją Woźniak-Sobczak B.: Gospodarowanie kapitałem w firmie. AE Katowice 1994.
 8. Duliniec A: Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 1998.
 9. Walica H.: Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo "TRIADA", Dąbrowa Górnicza 1999 r.
 10. Ehrbar A.: EVA. Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa. WIG-Press, Warszawa 2000.
 11. Jerzemowska M.: Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych. PWN, Warszawa 1999.
 12. Woźniak-Sobczak B.: Wykorzystanie funkcji kapitału w formułowaniu strategii rozwoju przedsiębiorstwa w: praca zbiorowa pod red. Duraj J.: Przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym. Omega-Praktis, Łódź 1998.
 13. Pietraszczyk Z.: Finansowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw - główne obszary problemowe i kwestie decyzyjne w: "Przegląd Organizacji" nr 9/1998.
 14. Łukasik G.: Polityka pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa w warunkach rozwoju rynku finansowego. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1998.
 15. Jajuga T., Słoński T.: Długookresowe decyzje inwestycyjne i finansowe. AE Wrocław 1997.
 16. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 1993.
 17. Praca zbiorowa pod red. Kufla M.: Lokaty finansowe. Rachunkowość i zarządzanie. Wydawnictwo PARK, Bielsko-Biała 1992.
 18. Haus B., Nowosielski S.: Kontroling a kontrakty menedżerskie w przedsiębiorstwie w: "Przegląd Organizacji" nr 12/1995.
 19. Czubakowska K.: Idea controllingu w systemie zarządzania w: praca zbiorowa pod red. Nowaka E.: Podstawy controllingu. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 20. Nowosielski S: Podstawy kontrollingu w zarządzaniu produkcją. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-9520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu