BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mucha Beata
Tytuł
Wybrane problemy restrukturyzacji przedsiębiorstw
Źródło
Zeszyty Naukowe / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, 2002, nr 14, s. 122-145, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Zeszyt Naukowy Katedry Zarządzania i Marketingu
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych, Restrukturyzacja finansowa, Restrukturyzacja naprawcza, Doskonalenie organizacji przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa, Prywatyzacja przedsiębiorstw, Restrukturyzacja zatrudnienia, Struktura organizacyjna, Restrukturyzacja
Restructuring of enterprises, Commercialization of state-owned enterprises, Financial restructuring, Repair restructuring, Enterprises organisation improving, Enterprise development, Privatization of enterprises, Employment restructuring, Organisational structure, Restructuring
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W niniejszym artykule została przedstawiona istota, przyczyny i skutki restrukturyzacji przedsiębiorstw. Oprócz tego scharakteryzowano typowe zakresy restrukturyzacji przedsiębiorstwa, tzn. zmianę formy organizacyjnoprawnej (komercjalizację), prywatyzację, racjonalizację zakresu działania, racjonalizację poziomu zatrudnienia, restrukturyzację finansową, doskonalenie formy organizacyjnej, a także doskonalenie zasad funkcjonowania. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Nogalski, M. Hałaczkiewicz, J. Witt: Restrukturyzacja procesowa w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz 1999.
 2. D. Hurry: Restructuring in the Global Economy: The Consequences of Strategic Linkages between Japanese and U.S. Firms. "Strategic Management Journal", Vol. 14/1993.
 3. Z. Sapijaszka: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia. PWN, Warszawa 1996.
 4. H. Singh: Challenges in Researching Corporate Restructuring. "Journal of Management Studies", Vol. 30/1993.
 5. D. Kowalczuk-Jakubowska, A. Malewicz: Restrukturyzacja jako technika ratowania i rozwoju przedsiębiorstwa. Wydawnictwo IOPM, Warszawa 1992.
 6. J. Falińska: Sposób wprowadzania zmian restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwie [w:] Przekształcenia własnościowe i strukturalne w gospodarce polskiej. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1992.
 7. J. Brzóska, K. Pałucka: Efektywność procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej, oprac. i red. naukowa R. Borowiecki, AE - TNOiK, Kraków 1994.
 8. S. Chomątowski: Kierunki i metody oceny oraz realizacji restrukturyzacji przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 12/1994.
 9. B. Pełka: Restrukturyzacja przemysłu w warunkach urynkowienia polskiej gospodarki. "Ekonomika i Organizacja Produkcji" 2/1993.
 10. I. Durlik: Restrukturyzacja procesów gospodarczych. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998.
 11. A. Kamela-Sowińska, A.B. Marecki: Niezbędne indywidualne podejście. "Rzeczpospolita" z 19 sierpnia 1997.
 12. D. Thirry: Restrukturyzacja przedsiębiorstw - adaptacja pracowników do zmian; Poltext, Warszawa 1995.
 13. Z. Malara: Metodyka dokonywania zmian restrukturyzacyjnych w obszarze organizacji i zarządzania przedsiębiorstw. Politechnika Wrocławska, Wrocław 1998.
 14. I. Świątek-Barylska: Restrukturyzacja prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych. Oficyna Wydawnicza PROXIMA, Łódź.
 15. Z. Pierścionek: Strategie rozwoju firmy. PWN, Warszawa 1996.
 16. A. Nalepka: Procedura przygotowania restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa [w:] Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstwa. Oprac. i red. naukowa R. Borowiecki, AE - TNOiK, Kraków 1996.
 17. B. Pełka: Polityka przemysłowa w warunkach urynkowienia polskiej gospodarki. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 9/1992.
 18. B. Pełka: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa przemysłowego. Część I. Określenie restrukturyzacji i procedura jej realizacji. ORGMASZ, Warszawa 1994.
 19. B. Pełka: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa przemysłowego. Część II. Szczegółowe procedury restrukturyzacji. ORGMASZ, Warszawa 1994.
 20. A. Kamela-Sowińska, A.B. Mirecki: Restrukturyzacja jako proces podnoszenia efektywności przedsiębiorstwa. OPO, Bydgoszcz 1995.
 21. H. Jagoda, J. Lichtarski: Problemy i wytyczne restrukturyzacji naprawczej przedsiębiorstw [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej, oprac. i red. naukowa R. Borowiecki, AE - TNOiK, Kraków 1994.
 22. J. Pasieczny: Restrukturyzacja - wczoraj, dziś, jutro [w:] Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, oprac. i red. naukowa R. Borowiecki, AE - TNOiK, Kraków 1997.
 23. A. Nalepka: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki. PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 24. B. Haus, G. Osbert-Pociecha, H. Jagoda: Zarządzanie firmą na podstawie kontraktu; Difin, Warszawa 1996.
 25. R. Borowiecki: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa jako proces zwiększania efektywności jego działania [w:] Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie; oprac. i red. naukowa R. Borowiecki, AE - TNOiK, Kraków 1998.
 26. C. Suszyński: Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
 27. Restrukturyzacja przedsiębiorstw i jej wpływ na efektywność gospodarowania. Pr. zbior. pod red. Cz. Skowronka, Wydawnictwo Uniwerytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1997.
 28. A. Nalepka: Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, ANTYKWA, Kraków-Kluczbork 1998.
 29. Leksykon prywatyzacji. PWE, Warszawa 1996.
 30. S.T. Surdykowska: Prywatyzacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 31. W.M. Grudzewski, S. Jagusztyn-Grochowska, L. Zużewicz: Strategie prywatyzacji i jej efekty w gospodarce polskiej. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 3/1999.
 32. A. Lipka: Strategie personalne firmy. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 33. M. Hopej, J. Wilimowski: Stopień dywersyfikacji produkcji a struktura organizacyjna przedsiębiorstwa. "Doskonalenie Kadr Kierowniczych", 1/1987.
 34. Strategor. Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-9520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu