BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewandowski Wojciech (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Kto jedzie na gapę? Napięcie aksjologiczne pomiędzy solidaryzmem a neoliberalizmem w Unii Europejskiej doby kryzysu
Who is Taking a Free Ride? Axiological Tension between Solidarity and Neoliberalism in the European Union in a Time of Crisis
Źródło
Przegląd Europejski, 2015, nr 2, s. 58-69, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Solidaryzm ekonomiczny, Neoliberalizm, Koszty kryzysu
Economic solidarity, Neoliberalism, Costs of the crisis
Uwagi
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego "Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania". Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/05/B/HS5/01077., summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Kryzys ekonomiczny z 2008 r. obnażył słabości ekonomiczne państw członkowskich Unii Europejskiej. Wpłynął także na postrzeganie wartości łączących państwa i społeczeństwa Wspólnoty. Celem niniejszego artykułu jest analiza napięcia aksjologicznego pomiędzy solidaryzmem a neoliberalizmem, którego istnienie unaocznił kryzys ekonomiczny. Różne perspektywy aksjologiczne oparte na wspomnianych ideologiach prezentują beneficjentów i ponoszących koszty kryzysu jako "pasażerów na gapę". Filozoficzna refleksja nad uwarunkowaniami oraz potencjalnymi możliwościami przezwyciężenia tego napięcia jest o tyle istotna, że jego trwanie może ograniczać realizację procesów integracyjnych.(abstrakt oryginalny)

The economic crisis of 2008 made economic weaknesses of the member states of the European Union evident. It also impacted the perception of values which hold its states and societies together. It is the aim of this paper to analyse the axological tension between solidarity and neoliberalism surfaced by the economic crisis. Different axiological perspectives based on the two ideologies present beneficiaries and cost bearers of the crisis as free riders. A philosophical reflection on the background and opportunities of overcoming this tension is important as its continuation may limit the integrative processes.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BAUMAN Zygmunt (2011), O pokoleniu wyrzutków, http://www.krytykapolityczna. pl/Opinie/BaumanOpokoleniuwyrzutkow/menuid-1.html (24.10.2014).
 2. BENDYK Edwin (2004), Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci, Warszawa.
 3. BUBA-BRAUN Aleksandra (2014), Fikcyjna twarz rewolucji, "Palimpsest. Czasopismo socjologiczne", nr 6.
 4. BUNDA Martyna (2015), Zdradzeni przez system, "Polityka", nr 5.
 5. DUMÉNIL Gérard, LÉVY Dominique (2009), Neoliberalna (kontr-)rewolucja, w: Alfredo Saad-Filho, Deborah Johnston (red.), Neoliberalizm przed trybunałem, Warszawa.
 6. ESPINOSA Emilio Lamo de (2005), A Difference that Makes a Difference? The US and Europe on Values and Culture, Real Instituto Elcano Working Paper, No. 16.
 7. KLIMCZAK Łukasz (2013), Neoliberalizm i keynesizm w polityce gospodarczej: lekcje z kryzysu, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", z. 30.
 8. KOHN Oliver (2013), Guy Fawkes in the 21st Century. A Contribution to the Political Iconography of Revolt, "Image [&] Narrative", Vol. 14, No. 1.
 9. LIBERSKA Barbara (2002, red.), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, Warszawa.
 10. MILIOS John (2009), Integracja europejska jako narzędzie hegemonii neoliberalizmu, w: Alfredo Saad-Filho, Deborah Johnston (red.), Neoliberalizm przed trybunałem, Warszawa.
 11. MOORE Alan (scen.), LLOYD David (rys.) (2014), V jak Vendetta, Warszawa.
 12. OLSON Moncure (2006), Dobra publiczne i problem "pasażera na gapę", w: Aleksandra Jasińska-Kania i in. (wybór i oprac.), Współczesne teorie socjologiczne, t. 1, Warszawa.
 13. PIETRAŚ Marek (2002, red.), Oblicza procesów globalizacji, Lublin.
 14. PIKETTY Thomas (2014), Krótka historia nierówności, "Krytyka polityczna", nr 39.
 15. RIFKIN Jeremy (2005), Europejskie marzenie. Jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa American Dream, Warszawa.
 16. SAAD-FILHO Alfredo, JOHNSTON Deborah (2009, red.), Neoliberalizm przed trybunałem, Warszawa.
 17. STANDING Guy (2014), Prekariat. Nowa, niebezpieczna klasa, Warszawa.
 18. JM (2012), The Values of Europe: family, work, society, politics and religion, "Vista. Quarterly bulletin of research-based information on mission in Europe", Issue 8, https://europeanmission.files.wordpress.com/2012/03/vista-issue-8-jan-2012.pdf (26.09.2014).
 19. TOPOROWSKI Jan (2009), Neoliberalizm: wschodnioeuropejskie przedmurze, w: Alfredo Saad-Filho, Deborah Johnston (red.), Neoliberalizm przed trybunałem, Warszawa.
 20. TUE, Traktat o Unii Europejskiej (Wersja skonsolidowana), Dz. Urz. UE C 83 z 30.03.2010.
 21. WILK Janina (2009), Fundamentalne wartości Europy a aksjologia Unii Europejskiej, w: Janina Wilk, Barbara Walczak, Elementy aksjologii Unii Europejskiej, Kraków.
 22. ŻAKOWSKI Jacek (2014), Słowo wstępne. Wszyscy będziemy prekariuszami, w: Guy Standing, Prekariat. Nowa, niebezpieczna klasa, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu