BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mieńkowska-Norkiene Renata (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Implementacja polityk unijnych w Polsce i pozostałych krajach członkowskich, z perspektywy kryzysu w UE
Implementation of the EU Policies in Poland and Other Member States from the Point of View of the EU Crisis
Źródło
Przegląd Europejski, 2015, nr 2, s. 70-89, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Polityka, Strefa euro, Dyrektywy WE, Komitologia, Implementacja, Kryzys finansowy, Kryzys gospodarczy, Państwa członkowskie
Politics, Eurozone, EC directives, Comitology, Implementation, Financial crisis, Economic crisis, Member states
Uwagi
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego "Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania". Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/05/B/HS5/01077., summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Autorka analizuje w artykule najważniejsze wyzwania w zakresie wdrażania polityk UE w państwach członkowskich w czasie kryzysu gospodarczego. Główne obszary analizy procesów wdrażania polityk UE w Polsce i w innych państwach członkowskich to: najważniejsze problemy, z jakimi borykają się państwa członkowskie UE w kontekście kryzysu w zakresie wdrażania prawa UE, zmiany w mechanizmach implementacji prawa UE, wyzwania dla strefy euro w czasie kryzysu, procedury komitologiczne i ich znaczenie w czasie kryzysu. Artykuł zawiera rekomendacje związane z wdrażaniem prawa UE dla specjalistów zaangażowanych w kwestie implementacji polityk unijnych zarówno na szczeblu UE, jak i państw członkowskich.(abstrakt oryginalny)

In the article the author analyses the most important challenges of implementation of the EU policies in the member states during the EU economic crisis. The main aspects analysed in the article are: major problems faced by the EU member states in the context of the crisis regarding implementation of the EU law, changes in the mechanisms of implementation, challenges for the Eurozone in a time of crisis, comitology procedures and their meaning during the crisis. The article contains recommendations regarding implementation of the EU law for decision-makers on both the EU and member state levels.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. CHOJNACKI Ireneusz (2013), Większy cel redukcji CO2 tylnymi drzwiami?, http:// tech.money.pl/przemysl/artykul/wiekszy-cel-redukcji-co2-tylnymi-drzwiami, 14,0,1233934.html (13.11.2014).
 2. CHRISTIANSEN Thomas, DOBBELS Mathias (2012), Comitology and delegated acts after Lisbon: How the European Parliament lost the implementation game, "European integration Online Papers", Vol 16.
 3. DYNAMICZNA POLSKA (2013), Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, Warszawa, Załącznik do uchwały nr 7 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013 r.
 4. GÄRTNER Laura et al. (2011), National Coordination of EU Policy: A Comparative Study of the Twelve "New" Member States, "Journal of Contemporary European Research", Volume 7, Issue 1, http://www.jcer.net/ojs/index.php/jcer/article/ view/275/261 s. 82 (17.07.2014).
 5. GOETZ Klaus (2004), The New Member States and the EU: Responding to Europe, w: BULMER Simon, LEQUESNE Christian (red.), The Member States of the European Union, Oxford.
 6. GÖTZ Marta (2013), Polacy i Niemcy wobec przyszłości Unii Europejskiej. Aspekty gospodarcze, "Instytut Zachodni Policy Papers", 12 (I), Poznań.
 7. GROSSE Tomasz (2011), Uwarunkowania systemowe kryzysu strefy euro, w: KUNDERA Jarosław (red.), Globalizacja, europejska integracja a kryzys gospodarczy, Wrocław.
 8. GUÉGUEN Daniel (2011), Comitology. Hijacking European Power?, Brussels.
 9. HARDACRE Alan, DAMEN Mario (2009), The European Parliament and Comitology: PRAC in Practice, " EIPASCOPE", nr 11.
 10. HARDT Łukasz (2013), Kryzys zarządzania gospodarczego w strefie euro - brak optymalnego obszaru politycznego i kryzys koncepcji dobrego rządzenia?, w: T. G. Grosse, Między polityką a rynkiem. Kryzys Unii Europejskiej w analizie ekonomistów i politologów, Warszawa.
 11. INTERNETOWY słownik języka polskiego PWN (WWW), http://sjp.pwn.pl/haslo. php?id=2535057 (19.07.2007).
 12. KOMISJA EUROPEJSKA (2008), 25. roczne sprawozdanie Komisji z kontroli stosowania prawa wspólnotowego, dnia 18.11.2008, KOM (2008) 777 wersja ostateczna, Bruksela.
 13. KOMISJA EUROPEJSKA (2011), Sprawozdanie Komisji. 28. sprawozdanie roczne z kontroli sprawowania prawa UE, dnia 29.09.2011, KOM (2011) 588 wersja ostateczna, Bruksela.
 14. KOMISJA EUROPEJSKA (2012), Sprawozdanie Komisji. 29. sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE (za 2011 r.), dnia 30.11.2012, COM(2012) 714 final, Bruksela.
 15. KOMISJA EUROPEJSKA (2013), Sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE (za 2012 r.), dnia 22.10.2013, COM(2013) 726 final, Bruksela.
 16. LAPAVITSAS Costas et al. (2012), Crisis in the Eurozone, London.
 17. LONDYŃSCY ANALITYCY: Polska powinna jeszczesię wstrzymaćz euro (2014), http://www.forbes.pl/londynscy-analitycy-polska-powinna-jeszcze-sie-wstrzymac- z-euro,artykuly,138851,1,1.html (27.03.2014).
 18. LUC Sylwia (2011), Koordynacja polityki w Unii Europejskiej w obliczu kryzysu ekonomicznego, w: Janusz Stacewicz (red.), Polityka gospodarcza w świetle kryzysowych doświadczeń, Warszawa.
 19. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (2009), Informacja na temat zmian i uproszczeń w systemie wdrażania programów operacyjnych na lata 2007-2013, Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej.
 20. NARODOWY BANK POLSKI (2009), Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, Warszawa.
 21. NIEDZIŃSKI Bartłomiej, KAPISZEWSKI Jakub, Na ratowanie Unii Europa wydała już 2,5 biliona euro, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/811124,na-ratowanie- unii-europa-wydala-juz-2-5-biliona-euro.html (11.11.2014).
 22. NOWAK-FAR Artur (2010), Konsekwencje wejścia w życie traktatu z Lizbony dla polityki spójności i instytucji zaangażowanych w jej realizację na poziomie unijnym i krajowym. Opinia dla MRR w zakresie Pomocy Technicznej Narodowej Strategii Spójności, 15 marca 2010 r., Warszawa.
 23. POBOŻY Monika (2009), Mechanizmy koordynacji wdrażania prawa Unii Europejskiej w Polsce, w: Renata Mieńkowska-Norkiene (red.), Koordynacja polityk unijnych w Polsce, Warszawa.
 24. ROZPORZĄDZENIE RADY (2010) ustanawiające europejski mechanizm stabilizacji finansowej, nr 407/2010 z dnia 11 maja 2010 r.
 25. SCHARPF Fritz (1988), The Joint-Decision Trap: Lessons From German Federalism and European Integration, "Public Administration" 66 (3).
 26. SEDELMEIER Ulrich (2006), Europeanisation in new member and candidate states, "Living Reviews in European Governance", 1/3, http://www.livingreviews.org/ lreg-2006-3 (19.07.2007).
 27. STREFA EURO - wejść czy nie wejść (2012), http://swiat.newsweek.pl/strefa-euro- --wejsc-czy-nie-wejsc-,99540,1,1.html (28.03.2014).
 28. SZLACHTA Jacek (2012), Fundusze strukturalne Unii Europejskiej a ograniczanie skutków kryzysu, w: Unia Europejska wobec kryzysu ekonomicznego, Zeszyty SGH. Zrozumieć kryzys III, Warszawa.
 29. TREIB Oliver (2006), Implementing and complying with EU governance outputs, "Living Review of European Governance", 1
 30. WAGUE Mamadou (2009), Międzynarodowe kryzysy gospodarcze i ich konsekwencje, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", 78.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu