BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiełtyka Leszek (Politechnika Częstochowska), Jędrzejczyk Waldemar (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Zdolności intuicyjne menedżerów w procesach decyzyjnych w świetle badań empirycznych
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu, 2013, s. 375-386, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rozwój przedsiębiorstwa, Proces decyzyjny w przedsiębiorstwie, Kwalifikacje menedżera
Enterprise management, Enterprise development, Decision-making process in the enterprise, Managerial qualifications
Abstrakt
Intuicja, zarówno przez wielu teoretyków, jak i praktyków zarządzania, traktowana jest jako zdolność umysłu, którą można z powodzeniem wykorzystywać w procesach decyzyjnych w ramach organizacji. Przypisuje jej się coraz większe znaczenie w zarządzaniu i kierowaniu organizacjami. Menedżerowie zazwyczaj muszą podejmować decyzje w warunkach niepewności lub dużego ryzyka. Często presja czasu uniemożliwia prowadzenie kompleksowych analiz. Kadra zarządzająca coraz częściej musi radzić sobie z różnymi konfliktami, sprzecznościami i patologiami w organizacji oraz problemami natury emocjonalnej i etycznej. Wówczas najbardziej przydatną, a czasami jedyną przesłanką do podjęcia decyzji jest odwołanie się do zdolności intuicyjnych. Intuicja we współczesnym zarządzaniu jest coraz bardziej przydatna. Stopień jej wykorzystania uzależniony jest od świadomości menedżerskiej, dotyczącej znaczenia intuicji w procesach decyzyjnych oraz jakości systemu alokacji zdolności umysłowych menedżerów, funkcjonującego w ramach systemu zarządzania zasobami ludzkimi organizacji. Podstawowym celem opracowania jest przedstawienie zagadnienia intuicji jako istotnej zdolności menedżerskiej oraz wyników badań własnych, dotyczących wykorzystywania tych zdolności w procesach podejmowania decyzji przez kadrę menedżerską przedsiębiorstw. Na ich podstawie sformułowano konkluzje, które stanowią przyczynek do opracowania autorskiej koncepcji systemu zarządzania zdolnościami intuicyjnymi w przedsiębiorstwie. Prezentowane w opracowaniu wyniki badań stanowią fragment badań o szerszym zakresie, obejmujących także: diagnozę przydatności rozwiązań informatycznych wdrożonych w przedsiębiorstwie dla kadry menedżerskiej, diagnozę sposobu podejmowania trudnych decyzji przez menedżerów, diagnozę poziomu zarządzania kompetencjami menedżerskimi w przedsiębiorstwach, określenie metod rozwoju i doskonalenia kompetencji menedżerskich stosowanych w przedsiębiorstwach. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Intuicja w organizacji. Jak twórczo przewodzić i zarządzać. Red. W.H. Agor. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
  2. Jędrzejczyk W.: Zdolności intuicyjne kadry kierowniczej przedsiębiorstw. W: Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Red. M. Czerska i M. Gableta. Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2011.
  3. Jędrzejczyk W.: The Etiology of the Intuitive Method of Making Management Decisions in the Light of Empirical Research. "Management and Production Engineering Review" 2012, Vol. 3, No. 1.
  4. Kiełtyka L.: Komunikacja w zarządzaniu. Techniki, narzędzia i formy przekazu informacji. Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 2002.
  5. Kiełtyka L., Jędrzejczyk W.: System ekspertowy diagnozujący zdolności intuicyjne menedżerów. W: Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe. Red. A. Grzech, K. Juszczyszyn, H. Kwaśnicka, N.T. Nguyen. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2009.
  6. Kopaliński W.: Intuicja. W: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Muza SA, Warszawa 2001.
  7. Simon H.A.: Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w' biznesie i administracji. Helion, Gliwice 2007.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu